FC4109 Správná laboratorní praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 laboratoř 88
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FC4109/01: So 18. 2. 11:00–12:50 učebna 2, So 25. 2. 16:00–17:50 učebna 2, So 4. 3. 11:00–12:50 učebna 2, So 11. 3. 9:00–10:50 učebna 2, P. Ptáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
orientovat se v legislativě problematiky laboratorní praxe na základních a středních školách
znát a umět prakticky aplikovat zásady správné laboratorní praxe
naučit se aplikovat zásady laboratorního řádu, požární ochrany a hygieny práce
ovládat zásady pro nakládání s chemickými látkami, přípravky a odpady
ovládat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři
ovládat klasifikaci a značení chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR
znát a umět používat ochranné pomůcky a prostředky pro práci v chemické laboratoři
umět aplikovat první pomoc při zasažení chemickými látkami
znát zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
orientovat se v legislativě problematiky laboratorní praxe na základních a středních školách
znát a umět prakticky aplikovat zásady správné laboratorní praxe
naučit se aplikovat zásady laboratorního řádu, požární ochrany a hygieny práce
ovládat zásady pro nakládání s chemickými látkami, přípravky a odpady
ovládat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři
ovládat klasifikaci a značení chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR
znát a umět používat ochranné pomůcky a prostředky pro práci v chemické laboratoři
umět aplikovat první pomoc při zasažení chemickými látkami
znát zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací
Osnova
 • Legislativa a správná laboratorní praxe
 • Zákony a jejich interpretace
 • Vztah k problematice základních škol a jejích chemických pracovišť
 • Chemická laboratoř
 • Hygiena práce
 • Požární ochrana
 • Nakládání s chemickými látkami, přípravky a odpady
 • Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů
 • Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR
 • Výbušné, oxidační a hořlavé látky
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Ochranné prostředky v chemické laboratoři
 • První pomoc při zasažení chemickými látkami
 • Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací.
Literatura
  povinná literatura
 • PALEČEK, Jaroslav a Jiří PALATÝ. Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. 3. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1991. 99 s. ISBN 80-7080-102-6. info
  doporučená literatura
 • MATRKA, Miroslav a Vlastimil RUSEK. Průmyslová toxikologie : úvod do obecné a speciální toxikologie [Matrka, 1998]. 3. opr. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. 157 s. ISBN 80-7194-131-X. info
 • BARDODĚJ, Zdeněk. Chemie v hygieně a toxikologii. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 81 s. ISBN 80-7066-911-X. info
Výukové metody
teoretická příprava
skupinová diskuse
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium, test - splnění 70 %
Informace učitele
výuka může probíhat bezkontaktně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC4109