FC5002 Základy ekologie a environmentální vědy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o Základech ekologie a environmentální vědy na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na získání znalostí a dovedností potřebných pro výuku průřezového tématu Environmentální výchova na základní škole. Z těchto důvodů jsou do cvičení zařazeny praktické úlohy s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní témata environmentální problematiky na lokální i globální úrovni.
- Student dokáže na základě nabytých znalostí realizovat konkrétní opatření na zmírnění negativních ekologických dopadů lidské činnosti a sám sebe před těmito nepříznivými dopady chránit
Osnova
 • 1. Základní ekologické pojmy 2. Ekologické vztahy (toky energie, biogeochemické toky) 3. Populační růst a populační dynamika 4. Ekosystém a biosféra 5. Vliv člověka, životní prostředí 6. Energetické zdroje a suroviny 7. Produkce potravin 8. Ochrana přírody a platná legislativa. 9. Globální environmentální problémy 10. Globální změna klimatu 11. Trvale udržitelný rozvoj 12. Systém ekologicko-environmentálního vzdělávání
Literatura
  doporučená literatura
 • AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8. info
 • MILÉŘ a HOLLAN: Klima a koloběhy látek, 2014, Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie (CZ.1.07/2.2.00/28.0182) http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/klima.pdf http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/clima_fluxes.pdf
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 9788024615806. info
 • CÍLEK, Václav. Nejistý plamen:průvodce ropným světem. Praha: Dokořán, 2007. 192 s. ISBN 978-80-7363-122-2. info
 • GORE, Al. Nepříjemná pravda : naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Translated by Jitka Fialová. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 9788072038688. info
 • NÁTR, Lubomír. Rozvoj trvale neudržitelný. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 102 s. ISBN 8024609878. info
 • GRALLA, Preston. Jak pracuje životní prostředí. Translated by Vratislav Nechuta, Illustrated by Cherie Plumlee. Brno: Unis, 1995. 212 stran. ISBN 156276232X. info
Výukové metody
přednášky a seminární práce
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení: předmět je ukončen zápočtovým elektronickým testem v ISu (abcd; úspěšnost min. 60 %) a závěrečným environmentálním projektem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FC5002