FC5006 Repetitorium z matematiky

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 16 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Michaela Drexler (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (cvičící)
Mgr. Jan Nekvapil (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5006/Kombi01: So 10. 10. 12:00–13:50 učebna 3, So 17. 10. 12:00–13:50 učebna 3, 14:00–15:50 učebna 3, So 14. 11. 14:00–15:50 učebna 3, So 21. 11. 10:00–11:50 učebna 3, 16:00–17:50 učebna 3, So 19. 12. 10:00–11:50 učebna 3, 12:00–13:50 učebna 3, J. Nekvapil, P. Sládek
FC5006/Prez01: Čt 15:00–16:50 učebna 12, Čt 17:00–18:50 učebna 5, J. Nekvapil, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakování vybraného základního učiva matematiky ze střední školy, které bude v dalších semestrech aplikováno během výuky odborných předmětů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní definice a věty základů matematiky.
- Identifikovat principy založené na optice u přírodních dějů a technických aplikací.
- Popsat jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím.
- Provádět výpočty jednoduchých aplikačních příkladů.
Osnova
 • 1. Úpravy výrazů (lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami.
 • 2. Rovnice a nerovnice a jejich soustavy (lineární, s neznámou ve jmenovateli, kvadratické, iracionální).
 • 3. Exponenciální a logaritmické rovnice.
 • 4. Goniometrické rovnice.
 • 5. Funkce (základní poznatky o funkcích, lineární funkce, funkce s absolutními hodnotami, kvadratické, mocninné, lineární lomené, exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce).
 • 6. Posloupnosti a řady (aritmetická a geometrická posloupnost, limita posloupnosti a nekonečná řada a její součet).
 • 7. Vektory, sčítání a násobení vektorů, skalární součin vektorů, souřadnice bodu a vektoru v rovině a prostoru.
 • 8. Parametrické vyjádření přímky a roviny, obecná rovnice přímky a roviny, vzájemná poloha přímek a rovin.
 • 9. Pojem derivace funkce a její aplikace.
 • 10. Pojem neurčitý integrál, určitý integrál a jejich aplikace.
Literatura
 • Delventhal, K., M., Kissner, A., Kulick, M. Kompendium matematiky. Praha: Euromedia Group k. s., 2003.
 • DELVENTHAL, Katka Maria, Alfred KISSNER a Malte KULICK. Kompendium matematiky : vzorce a pravidla : četné příklady včetně řešení : od základních operací po vyšší matematiku. Translated by Jiří Henzler. V Praze: Knižní klub, 2004. 714 s. ISBN 8024212277. info
 • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 659 s. ISBN 9788071963561. info
 • SLÁDEK, Petr a Václav VACEK. Matematika pro fyziky I a II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
závěrečný test, kolokvium
Informace učitele
Literatura /3/ jsou vidopřednášky na elportále MU http://is.muni.cz/elportal/?id=817450/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5006