FC5016 Hygiena školního prostředí

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Cílem evropské strategie výzkumu vztahu prostředí a zdraví je snížit zátěž populace škodlivými faktory prostředí a redukovat rizika se zvláštním zřetelem na vnímavou dětskou populaci. Předmět je věnován fyzikálně-technickým parametrům vnitřního prostředí školních budov.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hygiena školního prostředí představuje soubor limitů základních parametrů, charakterizující pohodu žáka i učitele při výuce. Cílem předmětu je získání základních vědomostí o  problematice hygieny a kvality školního prostředí. Jde o to, aby student byl schopen objektivního posouzení základních mikroklimatických, akustických, světelných parametrů charakterizujících školní prostředí a jejich vlivu na efektivnost výukového procesu. Předmět umožní také praktické ukázky, jak zjišťovat hodnoty dotčených parametrů a jak je lze ovlivnit.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základní pojmy související s hygienou a ochranou zdraví nejen při práci, ale i v běžném životě
- dokáže použít získané informace pro samostatné uvažování nad funkcí hygieny v životě člověka
- umí předkládat odůvodněná rozhodnutí vycházející ze získaných vědomostí, případně dovedností o hygienických návycích
- na základě nabytých znalostí odvodí vhodná hygienická pravidla dle situace
Osnova
  • 1. Hygiena (historie) 2. Školní prostředí (fyzikální parametry ovlivňující školní prostředí) 3. Hygiena každodenního života 4. Legislativa 5. Hygiena na pracovišti 6. Tepelná a světelná pohoda 7. Hluk. Akustika učeben. 8. Vlivy prostředí na vnímání a soustředěnost žáků 9. Posouzení hygieny školního prostředí ve vybraném objektu
Literatura
  • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 258 s. ISBN 8021038446. info
  • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 258 s. ISBN 8021021799. info
Výukové metody
projekt, test - úspěšnost min. 60 %
Metody hodnocení
projekt, test - úspěšnost min. 60 %
Informace učitele
Výuka může probíhat bezkontaktně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.