FC5016 Hygiena školního prostředí

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Štěpán Svoboda (pomocník), Štěpán Svoboda (zástupce)
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5016/Kombi01: So 10. 10. 14:00–15:50 učebna 6, So 31. 10. 14:00–15:50 učebna 6, So 12. 12. 10:00–11:50 učebna 4, So 19. 12. 12:00–13:50 učebna 6, A. Bayerová, J. Svobodová
FC5016/Prez01: Po 16:00–17:50 laboratoř 80, A. Bayerová, J. Svobodová
Předpoklady
Cílem evropské strategie výzkumu vztahu prostředí a zdraví je snížit zátěž populace škodlivými faktory prostředí a redukovat rizika se zvláštním zřetelem na vnímavou dětskou populaci. Předmět je věnován fyzikálně-technickým parametrům vnitřního prostředí školních budov.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hygiena školního prostředí představuje soubor limitů základních parametrů, charakterizující pohodu žáka i učitele při výuce. Cílem předmětu je získání základních vědomostí o fyzikální problematice hygieny a kvality školního prostředí. Jde o to, aby student byl schopen objektivního posouzení základních mikroklimatických, akustických, světelných parametrů charakterizujících školní prostředí a jejich vlivu na efektivnost výukového procesu. Předmět umožní také praktické ukázky jak zjišťovat hodnoty dotčených parametrů a jak lze jednoduchými způsoby tyto parametry ovlivnit.
Výstupy z učení
Seminář má ráz úvodních kapitol do problematiky, podmínkou úspěšného absolvování bude výstup před ostatními či sepsání krátkého pojednání na téma, které si posluchač zvolí z předloženého seznamu témat.
Osnova
 • 1.Fyzikální parametry ovlivňující školní prostředí
 • 2.Tepelná pohoda
 • 3.Světelná pohoda
 • 4.Akustika učeben
 • 5.Vnější hluk
 • 6.Vlivy prostředí na vnímání a soustředěnost žáků
 • 7.Posouzení hygieny školního prostředí ve vybraném objektu
Literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 258 s. ISBN 8021038446. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 258 s. ISBN 8021021799. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Přednáška má ráz úvodu do problematiky, podmínkou úspěšného absolvování kurzu bude sepsání krátkého pojednání na téma, které si posluchač zvolí z předloženého seznamu témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5016