FC5017 Finanční gramotnost

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5017/Kombi01: So 10. 10. 8:00–9:50 učebna 56, So 31. 10. 16:00–17:50 učebna 3, So 7. 11. 10:00–11:50 učebna 57, So 21. 11. 8:00–9:50 učebna 56, So 28. 11. 14:00–15:50 učebna 4, So 19. 12. 8:00–9:50 učebna 56, P. Marinič
FC5017/Prez01: Út 13:00–14:50 laboratoř 80, St 8:00–8:50 laboratoř 80, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku orientace studentů v oblastech souvisejících s ekonomickými a finančními procesy probíhajícími v ekonomickém prostředí kolem nich. Cílem předmětu je prohloubení znalostí, dovedností a hodnotových postojů studentů nezbytných k tomu, aby student chápal potřebu finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Prohlubuje orientaci v problematice peněz a cen, schopnosti odpovědně spravovat osobní i rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Dále seznamuje studenty s problematikou finanční gramotnosti z pohledu státních a veřejných institucí, tj. aktivity státní a veřejné správy v oblasti analýzy stavu, podpory rozvoje a implementace dané problematiky do vzdělávání a vzdělávacího procesu; a to i ve srovnání se zahraničím.
Výstupy z učení
Student bude schopen na konci kurzu vymezit osobní a rodinné finance, orientovat se v základních pojmech investování, řízení rizik, úvěrů, spoření. Bude znát daňové aspekty osobních a rodinných financí včetně finančního plánování a jeho etapy. Student bude schopen porovnat různé druhy bydlení a objasnit problematiku výkonu rozhodnutí.
Osnova
 • 1) Ekonomické a finanční procesy v ekonomickém prostředí.
 • 2) Přehled problematiky finanční gramotnosti.
 • 3) Peněžní gramotnost, cenová gramotnost.
 • 4) Rozpočtová gramotnost a správa aktiv.
 • 5) Numerická gramotnost a její aplikace na příkladech.
 • 6) Právní a informační gramotnost.
 • 7) Aktuální stav finanční gramotnosti v ČR.
 • 8) Příprava dotazníku finanční gramotnosti.
 • 9) Řešení životních situací.
 • 10) Osobní zkušenosti v oblasti finanční gramotnosti.
 • 11) Finanční gramotnost a vzdělávání.
 • 12) Vyhodnocení dotazníku z finanční gramotnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTILOVÁ, Petra a Michal JIŘÍČEK. Finanční gramotnost : učebnice učitele. Edited by Jaroslav Zlámal. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2013. 184 s. ISBN 9788074021510. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Petra a Michal JIŘÍČEK. Finanční gramotnost : učebnice žáka. Edited by Jaroslav Zlámal. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2013. 88 s. ISBN 9788074021503. info
  doporučená literatura
 • CALLAGHAN, G.; FRIBBANCE, I.; HIGGINSON, M. Personal Finance. John Wiley & Sons, 2006. 472 s. ISBN-13: 978-0-470-02855-1.
 • SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024723884. info
 • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 5. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 287 s. ISBN 9788024725598. info
 • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : jak se dobře zajistit. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. xi, 273. ISBN 807179466X. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek, diskuzí, řešení tematicky zaměřených příkladů, zpracování dotazníkového šetření.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou formou ústní rozpravy nad daným tématem a zpracovaným dotazníkovým šetřením s důrazem na schopnost studenta orientovat se v daném tématu a argumentovat v souvislostech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5017