FC5019 Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování bude student schopen: - Definovat školní vzdělávací program (ŠVP) a jeho vztah k rámcovému vzdělávacímu programu. - Popíše strukturu a jednotlivé části ŠVP. - Objasní význam jednotlivých částí pro práci učitele. - Definuje metody a postupy realizace rozvoje klíčových kompetencí a průřezových témat ve výuce. - Navrhne a zpracuje strukturu a obsah učební osnovy ŠVP.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností v oblasti přípravy tvorby školních vzdělávacích programů, v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a v oblasti realizace školních vzdělávacích programů v praxi středních odborných škol.
Osnova
 • 1.Úvod do problematiky, struktura a obsah rámcových vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. 2.Struktura školního vzdělávacího programu a postup jeho tvorby a inovace. 3.Profil absolventa oboru. 4.Učební plán a učební osnovy. 5.Vzdělávací moduly. 6.Personální a materiální podmínky realizace ŠVP. 7.Realizace klíčových kompetencí. 8.Realizace průřezových témat. 9.Ukázky konkrétních příkladů ŠVP, diskuse. 10. Shrnutí, opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • Pecina, P. Didaktika praktického vyučování technických oborů II. Výuková opora. Brno: PdF MU, 2016.
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
 • ČADÍLEK, Miroslav a Pavel PECINA. Teorie a praxe tvorby školních vzdělávacích programů. Praha: NÚOV, 2008. 110 s. info
  neurčeno
 • Vaněček D., et al. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3
 • PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 213 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7. URL info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, konzultace.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení předmětu: - Vypracování částí školního vzdělávacího programu v rozsahu 3- 5 stran podle pokynů vyučujícího. - Absolvování závěrečného písemného testu z řešené problematiky. Minimální úspěšnost 70%.
Informace učitele
Další informační zdroje: www.nuv.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC5019