FC5021 Didaktika praktického vyučování 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Ing. Nikola Straková, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy pedagogiky, obecné didaktiky a pedagogické psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Úvod do problematiky, středoškolské odborné vzdělávání, didaktika praktického vyučování v systému pedagogických věd. Návaznost praktického vyučování na praktické činnosti na základních školách. 2. Proces výuky praktického vyučování, motivace žáků. 3. Aplikace didaktických zásad, pouček a pravidel ve výuce praktického vyučování. 4. Výukové cíle ve výuce praktického vyučování. 5. Obsah výuky praktického vyučování, uspořádání učiva v učebních dokumentech. Základní, rozšiřující a prohlubující učivo. 6. Osvojování psychomotorických dovedností ve výuce praktického vyučování. 7. Systémy výuky praktického vyučování. 8. Výukové metody ve výuce praktického vyučování, instruktáž, cvičení, práce s technickou dokumentací. 9. Využití simulačních a problémových metod ve výuce praktického vyučování. Exkurze ve výuce praktického vyučování. 10. Organizační formy ve výuce praktického vyučování. 11. Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování. 12. Shrnutí a opakování
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen definovat předmět zájmu didaktiky praktického vyučování, vymezit specifika výuky praktického vyučování. Dále charakterizovat proces výuky praktického vyučování, stanovit cíle a obsah ve výuce praktického vyučování. Aplikovat instruktáž a cvičení jako základní metody praktického vyučování, aplikovat simulační a problémové metody ve výuce praktického vyučování. Vymezit organizační formy ve výuce praktického vyučování, popsat učební den a materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování, uvést konkrétní aplikace ve výuce praktického vyučování.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky, středoškolské odborné vzdělávání, didaktika praktického vyučování v systému pedagogických˝ch věd. Návaznost praktického vyučovánĂí na praktické činnosti na základních školách. 2. Proces výuky praktického vyučování­, motivace žáků. 3. Aplikace didaktických zásad, pouček a pravidel ve výuce praktického vyučování. 4. Výukové cĂíle ve výuce praktickéhoho vyučování. 5. Obsah výuky praktického vyučování, uspořádání­ učiva v učebních dokumentech. Základní­, rozšiřující a prohlubující učivo. 6. Osvojování psychomotorických dovedností ve výuce praktického vyučování­. 7. Systémy výuky praktického vyučování. 8. Výukové metody ve výuce praktického vyučování­, instruktáž, cvičení­, práce s technickou dokumentací­. 9. Využití­ simulační­ch a problémových metod ve výuce praktického vyučování­. Exkurze ve výuce praktického vyučování­. 10. Organizační formy ve výuce praktického vyučování­. 11. Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování. 12. Shrnutí­, opakování.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika praktického vyučování I. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2003. 104 s. info
  • ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika odborného výcviku technických oborů. 1. dotisk prvního vydání. Brno: Masarykova univerzita v brně, 1995. 134 s. ISBN 80-210-1081-9. info
    neurčeno
  • PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Masarykova univerzita, 2017. 233 s. ISBN 978-80-210-8677-7. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná a ústní. Otázky ke zkoušce - viz sylabus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC5021