FC5030 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5030/Kombi01: So 4. 3. 9:00–10:50 učebna 50, So 18. 3. 16:00–17:50 učebna 50, A. Bayerová
FC5030/Prez01: Út 16:00–16:50 laboratoř 84, A. Bayerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům přehled o struktuře národních a evropských institucí poskytujících dostace. Dále budou studenti schopni definovat úskalí plánování a podávání projektových žádostí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se bude student schopen orientovat ve vybraných dotačních titulech, napsat jednoduchý projektový záměr na vzdělávací projekt, kde bude schopen specifikovat náplň projektu, jeho cíle, vztah k cílové skupině, definovat klíčové aktivity a vyhledat odpovídající zdroj financování.
Osnova
  • 1) Dotační příležitosti 2) Základní terminologie 3) Dotace a jejich úskalí 4) Poskytovatelé dotací. Evropské zdroje dotací 5) Dotace pro školy 6) Dotace pro obce, firmy 7) Příprava a zpracování projektové žádosti o dotaci
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERNÁ, Miroslava, Miroslav MARINČÁK a Ivo SVOBODA. Správní řízení a finance v praxi škol a školských zařízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-210-8079-9. info
  • LNĚNIČKA, Libor. Dotace - poradce pro evropské fondy. Praha: Economia, a.s. Praha, 2008. info
  • BUDŇÁK, Jan. Projekt PdF MU: Dotace na vzdělávací činnost (projekty inovace). PdF MU, 2008. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, projekt
Metody hodnocení
Závěrečná práce: projekt (vypracování žádosti, její části)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC5030