FC5031 Veřejná správa

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5031/Kombi01: So 13. 3. 10:00–11:50 učebna 10, So 27. 3. 18:00–19:50 učebna 10, A. Bayerová
FC5031/Prez01: Út 17:00–17:50 laboratoř 86, A. Bayerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Po absolvování předmětu bude mít student základní znalosti činnosti veřejné správy v České republice, bude schopen aplikovat a interpretovat školní legislativu ve vztahu k činnosti veřejné správy a získá kladné postoje k právu jako vědní disciplíně ve vztahu ke školství, která je součásti veřejné správy. Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s činností veřejné správy v České republice, student získá základní dovednosti při realizaci právních norem vztahujících se k činnosti veřejné správy a škole, jako součásti veřejné správy a bude znát metody interpretace právních norem ve školní praxi. Výstupy: Student bude mít osvojené základy veřejné správy v ČR a činnosti veřejná správy Student bude znát strukturu veřejné správy v ČR Student bude seznámen s organizací státu a práva v ČR Student bude schopen interpretovat právní předpisy vztahující se k činnosti veřejné správy Student bude schopen řešit jednoduché problémy správního řízení ve školní praxi
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Student si osvojí základy veřejné správy v ČR
- Student bude seznámen se strukturou veřejné správy v ČR
- Student si osvojí základy činnosti veřejné správy v ČR
- Student bude seznámen s organizací státu a práva v ČR
- Student bude znát činnosti územní samosprávy v ČR
- Student bude schopen interpretovat právní předpisy vztahující se k činnosti veřejné správy
- Student bude schopen řešit jednoduché problémy správního řízení ve školní praxi
- Student bude mít pozitivní postoj k tvorbě interních aktů řízení ve školní praxi
Osnova
  • Sylabus přednášek 1. Ústavní systém v ČR 2. Stát, režim státu, formy státu 3. Systém veřejné správy v ČR 4. Organizace státu a státní správy 5. Formy činnosti veřejné správy 6. Územní samospráva 7. Orgány územní samosprávy 8. Správní akty a druhy správních aktů 9. Správní řízení v podmínkách školy a školských zařízení 10. Interní akty řízení ve veřejné správě, školách a školských zařízeních
Literatura
    doporučená literatura
  • GROSPIČ, Jiří. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 5. rozš. vyd. (ve Vydavatel. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 455 s. ISBN 9788073800864. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5031