FC5036 Seminář z didaktiky praktického vyučování

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Stejskalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5036/Kombi01: So 13. 3. 13:00–15:50 učebna 52, So 20. 3. 13:00–15:50 učebna 52, So 27. 3. 8:00–9:50 učebna 52, P. Pecina
FC5036/Prez01: St 13:00–14:50 respirium (5. nadzemní podlaží), P. Pecina
Předpoklady
Základní znalosti z didaktiky praktického vyučování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení základů didaktické analýzy učiva, získání základních dovedností v projektování výuky při přípravě školních vzdělávacích programů, zejména v odborné složce výuky. Příprava studentů na náslechy v praktickém vyučování (odborném výcviku) na školách – analyzovat situace ve třídě (skupině) a pracovat s přípravou na vyučovací jednotku. Na konci kurzu bude student schopen stanovit konkrétní výukové cíle svého oboru, provést didaktickou analýzu učiva a stanovit obsah výuky praktického vyučování. Dále potom bude schopen aplikovat výukové metody, formy a prostředky na výuku praktického vyučování a vypracovat konkrétní písemnou přípravu na výuku v různých podobách.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen stanovit konkrétní výukové cíle svého oboru, provést didaktickou analýzu učiva a stanovit obsah výuky praktického vyučování. Dále potom bude schopen aplikovat výukové metody, formy a prostředky na výuku praktického vyučování a vypracovat konkrétní písemnou přípravu na výuku v různých podobách.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, proces výuky praktického vyučování. 2. Formulace dlouhodobých a krátkodobých pedagogických cílů v praktickém vyučování podle míry obecnosti, stupně vzdělání a obsahového zaměření. 3. Stanovení obsahu výuky praktického vyučování. 4. Didaktická analýza učiva praktického vyučování ve vybraných tématech. 5. Volba a aplikace výukových metod ve výuce praktického vyučování. 6. Volba a aplikace organizačních forem ve výuce praktického vyučování. 7. Volba a aplikace materiálních výukových prostředků ve výuce praktického vyučování. 8. Specifika hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování, souborné a kontrolní práce. Konkrétní aplikace. 9. Projekt výuky praktického vyučování, včetně přípravy na vyučovací jednotku. 10. Hospitace ve výuce praktického vyučování. 11. Metodický rozbor vybraných témat ve výuce praktického vyučování. Příklady a aplikace. 12. Shrnutí, zopakování, diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • ZORMANOVÁ, Lucie a Pavel PECINA. Seminář z didaktiky praktického vyučování pro technické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 61 s. ISBN 978-80-210-6470-6. info
  doporučená literatura
 • ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika praktického vyučování I. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2003. 104 s. info
 • ČADÍLEK, Miroslav a Pavla STEJSKALOVÁ. Didaktika praktického vyučování II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 68 s. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2002. 90 s. ISBN 8021026987. info
 • ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika odborného výcviku technických oborů. 1. dotisk prvního vydání. Brno: Masarykova univerzita v brně, 1995. 134 s. ISBN 80-210-1081-9. info
Výukové metody
Referáty studentů, diskuse, samostatná práce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem na základě zpracovaného projektu výuky praktického vyučování zvoleného oboru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5036