FC5101 Provoz obchodu a služeb

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5101/Kombi01: So 6. 3. 12:00–13:50 učebna 16, So 27. 3. 18:00–19:50 učebna 16, So 24. 4. 18:00–19:50 učebna 16, So 15. 5. 16:00–17:50 učebna 16, P. Marinič
FC5101/Prez01: Čt 8:00–9:50 laboratoř 84, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vědomosti o základních obchodních kategoriích, jejich vzájemných vazbách a souvislostech, se zaměřením na maloobchod. Získané znalosti věcných složek a marketingových prvků obchodní činnosti, řešení technologie obchodního provozu uplatní student při zpracování podnikatelského záměru a projektu obchodní firmy. Cílem předmětu je podpořit schopnost studentů definovat základní pojmy obchodního podnikání se zaměřením na maloobchod a technologii maloobchodního provozu.
Vědomosti: Ucelený přehled o základních kategoriích maloobchodu a maloobchodního provozu.
Dovednosti: Uplatnit správně kategorie obchodního podnikání při zpracování podnikatelského záměru.
Postoje: Osvojit si návaznost maloobchodních operací v prodejnách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
Definovat základní pojmy obchodního podnikání se zaměřením na maloobchod a technologii maloobchodního provozu.
Osnova
 • 1) Význam obchodu, jeho třídění a funkce, základní pojmy.
 • 2) Charakteristika distribučních cest zboží.
 • 3) Maloobchodní síť a její členění.
 • 4) Systemizace maloobchodních jednotek.
 • 5) Technologie maloobchodního provozu.
 • 6) Provozně dispoziční řešení maloobchodní jednotky.
 • 7) Vybavení a zařízení prodejny dle obchodně provozních operací.
 • 8) Základní formy prodeje zboží, jejich charakteristika, nákupní prostředí a atmosféra.
 • 9) Synchronizace statických a dynamických prvků maloobchodního provozu.
 • 10) Tvorba nákupního prostředí, design prodejny.
 • 11) Význam ceny v obchodní činnosti.
 • 12) Služby jako součást obchodní strategie, jejich členění a oceňování.
Literatura
  povinná literatura
 • ZÁBOJ, Marek. Obchodní nauka 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 87 s. ISBN 9788021062184. info
 • ZÁBOJ, Marek. Obchodní nauka 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 111 s. ISBN 9788021062221. info
 • STEJSKALOVÁ, Pavla a Pavla DVOŘÁKOVÁ. Provoz obchodu a služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 118 s. ISBN 978-80-210-6441-6. info
  doporučená literatura
 • ZÁBOJ, Marek. Obchodní operace. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 148 s. ISBN 9788086575513. info
 • PRAŽSKÁ, Lenka a Jiří JINDRA. Retail management. 2. přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2006. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. info
 • PERNICA, Petr. Logistika (supply chain management) pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Radix, 2005. 569 s. ISBN 8086031594. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek, diskuzí, řešení tematicky zaměřených příkladů a samostatně zpracovaného projektu obchodní firmy formou podnikatelského záměru.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou spojenou s obhajobou zpracovaného projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují si všichni studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5101