FC5202 Elektrotechnologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5202/Kombi01: So 6. 3. 10:00–11:50 laboratoř 85, So 13. 3. 18:00–19:50 laboratoř 85, So 27. 3. 16:00–17:50 laboratoř 85, So 22. 5. 16:00–17:50 laboratoř 85, L. Pawera
FC5202/Prez01: Út 12:00–13:50 laboratoř 85, L. Pawera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolovování předmětu bude student schopen. - Vysvětlit pojem elektrotechnologie. - Definovat materiály používané v elektrotechnice. - Objasnit technologie polovodičových součástek a pasivních součástek. - Popsat technologie výroby plošných spojů. .
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní principy tematického okruhu Elektrotechnologie.
- Identifikovat principy technických aplikací.
- Popsat jednoduché aplikace a vztah k probírané látce.
- Provádět výpočty jednoduchých aplikačních příkladů.
Osnova
  • 1. Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti 2. Změna vlastností materiálů změnou struktury 3. Změna vlastností materiálů změnou složení 4. Charakteristické vlastnosti elektricky vodivých materiálů 5. Magnetické materiály, fyzikální podstata magnetismu 6. Elektroizolační materiály, izolanty a dielektrika 7. Polovodičové materiály, fyzikální podstata elektrické vodivosti 8. Základy vakuové techniky a technologie 9. Aplikace tenkých vrstev v elektronice, tenkovrstvové vodiče a kontakty 10. Technologie tlustých vrstev, aplikace v elektrotechnice 11. Vodivé vrstvy, odporové vrstvy, dielektrické a izolační vrstvy 12. Technologie polovodičových součástek a integrovaných obvodů 13. Technologie optoelektroniky, optické vlákno 14. Struktury a fáze termotropních kapalných krystalů 15. Technologie pasivních součástek, rezistory, kondenzátory 16. Technologie konstrukčních součástek 17. Technologie plošných spojů, pájení v elektrotechnice a elektronice. 18. Technologie a ekologie – plasty 19. Technická normalizace a metrologie, jakost, kvalita, spolehlivost a životnost.
Literatura
  • PECINA, Pavel. Elektronika (technická praktika z elektroniky). Brno: MU, 2007. 159 s. ISBN 978-80-210-4279-7. info
  • BASTIAN, Peter. Praktická elektrotechnika. Translated by Karel Radil. Vydání první. Praha: Europa-Sobotáles cz., 2004. 295 stran. ISBN 8086706079. info
Výukové metody
Přednáška, referáty studentů, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Další studijní literatura: Základní: ŠAVEL, J. Elektrotechnologie.Praha:BEN, 2006. ISBN 80-7300-190-X. WASYLUK, R. Elektrotechnologie pro školu a praxi. Praha: Scientia, 2004. ISBN 80-7183-306-1.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5202