FC5203 Strojírenská technologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5203/Kombi01: So 13. 3. 11:00–12:50 respirium (5. nadzemní podlaží), So 17. 4. 13:00–14:50 respirium (5. nadzemní podlaží), So 24. 4. 14:00–15:50 respirium (5. nadzemní podlaží), So 15. 5. 18:00–19:50 respirium (5. nadzemní podlaží), K. Šmejkalová
FC5203/Prez01: Út 18:00–19:50 učebna 59, K. Šmejkalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o vybraných tématech strojírenské technologie na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku odborného výcviku a odborných předmětů na střední škole. Z těchto důvodů je do přednášek zařazeno větší množství ukázek propojení probírané látky k praxi, ochraně přírody, ochraně zdraví, technické využitelnosti apod.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o vybraných tématech strojírenská technologie s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, zdraví, technické využitelnosti apod. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy vybraných technologických postupů. Být schopen vysvětlit základní technologické postupy v souvislosti s probíranou látkou a praktickou využitelností. Dokázat si připravit obsahovou přípravu učitele na vyučovací hodinu s vybranou probíranou tématikou strojírenská technologie (za využití zásad pedagogiky a didaktiky). Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity. Prohlubovat si hodnoty ke zdraví vůči sobě a ostatním v souvislosti s bezpečností práce a hygienou na pracovišti. Prohlubovat si hodnoty k ochraně životního prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní principy bezpečnosti a hygieny práce ve strojírenské výrobě.
- Identifikovat základní porušení bezpečnosti práce v souvislosti s konkrétním technologickým postupem ve vztahu k probírané látce.
- Popsat vybrané technologické postupy.
- Vytvořit na základě znalosti vybraných technologických postupů obsahovou přípravu učitele na vyučovací hodinu.
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): I. Bezpečnost práce 1.Bezpečnost práce ve strojírenské výrobě. 2.Bezpečnost práce v souvislosti s odborným výcvikem na SŠ. 3.Členění výrobních postupů. II. Vybrané technologické postupy. 1.Slévání (lití) – formy a modely, lití do netrvalých forem, lití do trvalých forem, materiály na odlitky, vady odlitků. 2.Tváření kovů – kování, ohýbání, stříhání. 3.Ruční obrábění – orýsování, sekání, řezání, pilování. 4.Třískové obrábění na obráběcích strojích – základní metody obrábění (soustružení, frézování, vrtání, hoblování, obrážení). 5.Třískové obrábění – dokončovací metody (broušení, honování, lapování, superfinišování, leštění). 6.Nekonvenční obrábění – vybrané nekonvenční metody obrábění (elektrojiskrové obrábění, obrábění laserem, obrábění plazmou, obrábění vodním paprskem). 7.Svařování – vybrané metody svařování (svařování plamenem, svařování kovů elektrickým obloukem, svařování v ochranných atmosférách, svařování plazmou, svařování elektronovým paprskem, svařování laserem).
Literatura
  povinná literatura
 • • HODIS, Zdeněk. Strojírenská technologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6256-6.
  doporučená literatura
 • BÍLEK, Ondřej a Imrich LUKOVICS. Výrobní inženýrství a technologie. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2014. ISBN 978-80-7454-471-2.
 • KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-722-2.
 • KMEC, Ján, Daniel KUČERKA a Soňa RUSNÁKOVÁ. Strojírenské technologie II [CD-ROM]. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-081-6.
Výukové metody
Přednáška,referáty studentů, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Základní principy bezpečnosti a hygieny práce ve strojírenské výrobě. Identifikovat základní porušení bezpečnosti práce v souvislosti s konkrétním technologickým postupem ve vztahu k probírané látce. Popsat vybrané technologické postupy. Vytvořit na základě znalosti vybraných technologických postupů obsahovou přípravu učitele na vyučovací hodinu.
Seminární práce – v rozsahu max. 3 stran, obsahová příprava učitele na vyučovací hodinu tj. 45 min. (z témat přednášek).
Ústní zkoušení – charakterizovat základní princip a využitelnost konkrétního technologického postupu v technické praxi, včetně zdůraznění BOZP (z témat přednášek).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5203