FC5204 Podnikové hospodářství 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5204/Kombi01: So 10. 10. 12:00–13:50 učebna 6, So 17. 10. 12:00–13:50 učebna 6, So 24. 10. 14:00–15:50 učebna 6, So 14. 11. 14:00–15:50 učebna 6, So 21. 11. 13:00–14:50 učebna 6, So 5. 12. 14:00–15:50 učebna 6, P. Marinič
FC5204/Prez01: Čt 10:00–12:50 laboratoř 80, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu Podnikové hospodářství I. Je uvedení do problematiky podnikové ekonomiky, poskytnutí základních poznatků o podniku, výrobních faktorech a jejich vzájemných vazbách. Předmět seznamuje studenty s kategoriemi podnik a podnikové hospodářství. Vysvětluje základní pojmy podnikové ekonomiky, jako jsou podnikové výrobní faktory, organizačně právní formy podnikání, sdružování podniků a volba stanoviště podniku. V rámci výuky problémového okruhu výrobních faktorů je zvláštní pozornost věnována lidským pracovním výkonům, jejich členění na dispozitivní práci (podnikové řízení) a výkonnou práci (prováděcí práci – vztaženou k objektu), její ovlivňování a odměňování.
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s kategoriemi podnik a podnikové hospodářství. Vysvětluje základní pojmy podnikové ekonomiky, jako jsou podnikové výrobní faktory, organizačně právní formy podnikání, sdružování podniků a volba stanoviště podniku. V rámci výuky problémového okruhu výrobních faktorů je zvláštní pozornost věnována lidským pracovním výkonům, jejich členění na dispozitivní práci (podnikové řízení) a výkonnou práci (prováděcí práci – vztaženou k objektu), její ovlivňování a odměňování.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu 2. Typologie podniku - základní principy hospodaření podniku - definice pojmu podnik - povaha a znaky podniku - třídění podniků 3. Podnikové hospodářství a jeho metody - teoretické a aplikované podnikové hospodářství - podnikohospodářské modely - princip výběru v aplikovaném podnikovém hospodářství 4. Podnikové výrobní faktory - systém podnikových výrobních faktorů - funkce podnikového řízení - strategické řízení - nositelé řídících rozhodnutí 5. Systém podnikových cílů, nástroje a principy řízení - typologie podnikových cílů - cílové konflikty - systematizace nástrojů řízení - principy řízení 6. Plánování a rozhodování v podniku - úkoly a struktura plánování - strategické plánování - operativní plánování - rozhodnutí, rozhodovací pole a hodnocení výsledků 7. Podniková organizace - úkoly organizace jako činnosti a stavu - formální a neformální organizační struktury - útvarové organizace - dohled 8. Lidský pracovní výkon a činitelé jej ovlivňující - faktory ovlivňující lidský pracovní výkon - personální výběr - pracovní podmínky - výše odměny za práci - dobrovolné podnikové sociální požitky 9. Odměňování práce - metody hodnocení práce - mzdové formy - normování pracovního výkonu - zainteresovanost na podnikových výsledcích 10. Zápočtový seminář
Literatura
  • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003. 164 s. 1. info
  • SYNEK, Miloslav. Nauka o podniku : učební texty pro bakalářské studium. Dotisk 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. 383 s. ISBN 8070797762. info
  • WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Jiří Dvořák. 1. čes. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xx, 748. ISBN 8071790141. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Požadavky: zápočtový test, písemná seminární práce – zpracování případové studie
Informace učitele
Další odborná literatura Základní: M. S. : Podniková ekonomika, 1995 Doporučená: Boukal, P., Mikovcová, H. : Nauka o podniku, VŠE, Praha 1996 Kašík, J. a kol. : Podniková ekonomika, VŠBTU, Ostrava 1996 Kupkovič, M. a kol. : Podnikové hospodárstvo, Srpint, Bratislava 1999 Makovec a kol. : Základy řízení výroby, VŠE, Praha 1995 Satková, B. a kol.: Podnikové hospodárstvo, Ekonóm. Bratislava 1997 Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha 1996
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5204