FC5302 Obchodní nauka 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5302/Kombi01: So 10. 10. 12:00–13:50 učebna 6, So 17. 10. 12:00–13:50 učebna 6, So 24. 10. 14:00–15:50 učebna 6, So 14. 11. 14:00–15:50 učebna 6, So 21. 11. 13:00–14:50 učebna 6, So 5. 12. 14:00–15:50 učebna 6, P. Marinič
FC5302/Prez01: Čt 10:00–12:50 laboratoř 80, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - Vysvětlit význam, funck a klasifikaci obchodu. - Objasnit platební styk. - Vysvětlil současné trendy v obchodní činnosti. - Popsat právní předpisy o ochraně spotřebitele.
Výstupy z učení
Objasnit vývoj obchodování, definovat význam obchodu, jeho logistické a marketingové prvky, strategii obchodních firem a současné vývojové trendy obchodu, jako složky národního hospodářství.
Osnova
  • Stručný sylabus: 1. Úvod do předmětu 2. Obchodní činnost vymezení obchodní činnosti subjekty obchodní činnosti rizika v obchodní činnosti 3. Obchod a jeho charakteristika definice obchodu význam obchodu národohospodářský a podnikatelský pohled na obchod rozdělení obchodu funkce obchodu subjekty působící v obchodě velkoobchod maloobchod sortiment zboží a jeho členění spádové oblasti uspořádání prodejen ostatní služby v obchodě 4. Cenová tvorba v obchodě význam ceny v obchodě metody stanovení ceny v obchodě obchodní přirážky slevy a skonta 5. Platební styk význam platebního styku rozdělení platebního styku klasifikace plateb okumentární akreditiv směnky a šeky 6. Podnikatelský plán význam podnikatelského plánu úlohy a užití podnikatelského plánu fáze tvorby podnikatelského plánu struktura podnikatelského plánu flexibilita podnikatelského plánu 7. Ochrana spotřebitele záruční lhůty reklamace vad zboží právní předpisy na ochranu spotřebitele v ČR a v EU 8. Nehmotné statky v obchodě značení zboží ochranné známky a značky používané na zboží obchodní firma užitný vzor autorské dílo průmyslový vzor označení původu patent 9. Obchodně-závazkové vztahy význam obchodně-závazkových vztahů zajištění obchodně-závazkových vztahů výběr obchodních partnerů náhrada škody úroky z prodlení smluvní pokuta 10. Distribuční cesty význam distribuce subjekty distribuční cesty tvorba distribuční cesty trendy v oblasti distribuce franchising maloobchodní družstva dobrovolné řetězce 11. Instituce kontroly a význam veřejnoprávních institucí v sektoru obchodu
Literatura
  • DLUGOŠ, Radomír. Banky a platební styk. Brno, 2002. 56 l. info
  • BURSTINER, Irving. Základy maloobchodního podnikání. Translated by Lidmila Janečková. 2. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 880 s. ISBN 80-85605-55-4. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Okruhy ke zkoušce: 1. Obchodní činnost, její charakteristika a subjekty zabývající se obchodní činností 2. Definice a význam obchodu, klasifikace obchodu a funkce obchodu 3. Rizika vyplývající z obchodní činnosti 4. Význam a funkce velkoobchodu a maloobchodu, vymezení a charakteristika zprostředkovatelů 5. Sortiment zboží a jeho členění a vymezení spádových oblastí 6. Nákupní atmosféra a uspořádání prodejen, přejímka a manipulace se zbožím 7. Cena, její význam, stanovení ceny ve výrobě a v obchodě, typy obchodních přirážek, druhy slev a použití skonta 8. Význam a rozdělení platebního styku, klasifikace plateb, zajištění platby dokumentárním akreditivem 9. Směnka, její význam a náležitosti, doložky směnky, eskont a reeskont směnky, šeky a jejich náležitosti 10. Význam a struktura podnikatelského plánu 11. Odpovědnost za vady prodávaného zboží, klasifikace a reklamace vad, záruční lhůty, předpisy na ochranu spotřebitele a záruky za zboží 12. Značky a symboly používané na zboží, druhy obchodních značek, význam a funkce ochranné známky, registrace značek 13. Obchodní firma jako nehmotný statek, průmyslový vzor, autorské dílo, užitný vzor, označení původu, patent 14. Vznik obchodně-závazkových vztahů, obchodní jednání a jeho etapy 15. Obchodní partneři a transakční náklady, zajištění splnění závazku 16. Distribuce jako nedílná součást obchodu, tvorba distribuční cesty a její fáze, subjekty distribuční cesty 17. Trendy v oblasti distribuce, vertikální marketingové systémy 18. Úloha veřejnoprávních institucí v sektoru obchodu
Informace učitele
Další literatura: DODGE, H. R.; HANNA, N. Pricing, Praha: MANAGEMENT PRESS, 1997. JINDRA, J.: Obchodní firmy. Praha: VŠE, 1992. LOEBL, Z.; LUKAJOVÁ, D. Franchising – úspěch bez čekání. Praha: GRADA, 1994. COX, R. Jak dobře vést vlastní prodejnu. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1995. MARVANOVÁ, M. Platební styk. Praha: ECOM, 1992. SAMFRIST, P. Průvodce úspěšným obchodním podnikáním. Praha: GRADA. 1995. SVOBODOVÁ, V. Směnka., Brno: ECOM, 1994. Občanský zákoník Obchodní zákoník
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Obchod a služby, Zdravotnické obory nebo Dopravní služby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5302