FC5802 Statistika v pedagogice

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5802/Kombi01: So 17. 10. 16:00–17:50 učebna 3, So 12. 12. 16:00–17:50 učebna 3, So 9. 1. 14:00–15:50 učebna 3, So 16. 1. 12:00–13:50 učebna 3, P. Sládek
FC5802/Prez01: St 19:00–19:50 učebna 3, Čt 12:00–12:50 učebna 3, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání dovedností ve využívání programů pro zpracování dat získaných prostřednictvím kvantitativních výzkumných metod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní definice a věty základů statistiky v pedagogice.
- Identifikovat principy statistické zákonitosti v pedagogickém výzkumu.
- Popsat jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím.
- Provádět výpočty jednoduchých aplikačních příkladů.
Osnova
  • Stručný sylabus: 1. Kvantitativní výzkumné metody. 2. Úprava dat z výzkumů 3. Základy statistiky 4. Použití programu SPSS 5. Použití programu Statgrafik 6. Projekt výzkumu - výzkumná otázka, hypotézy, operacionalizace, návrh datové struktury.
Literatura
  • ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3412-2. info
  • ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3413-0. info
  • KLÍMEK, Petr. Aplikovaná statistika : cvičení. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001. 100 s. ISBN 8073180413. info
Výukové metody
cvičení, projektová výuka
Metody hodnocení
Zápočet, písemný test (60 %)
Informace učitele
Literatura: ZÁKLADNÍ: KOLDA,S. Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Pardubice: Univ., 1998. 250s. KOSCHIN, F. Statgraphics, aneb Statistika pro každého. Praha: Grada, 1992. 349 s. ISBN 80-85424-70-3
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5802