FC5807 Základy zdravotních nauk

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5807/Kombi01: So 6. 3. 18:00–19:50 učebna 7, So 20. 3. 18:00–19:50 učebna 7, So 27. 3. 8:00–9:50 učebna 7, So 10. 4. 18:00–19:50 učebna 7, J. Horská
FC5807/Prez01: Út 16:00–16:50 učebna 7, St 17:00–17:50 učebna 7, J. Horská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: • popsat a vysvětlit stavbu a funkci lidského těla • vysvětlit základní fyzikálně – chemické procesy probíhající v lidském těle • poznat nejčastější poruchy ve struktuře a funkci regulačních soustav a chápat důsledky těchto poruch pro výkonnost lidského jedince • vysvětlit souvislosti mezi ontogenetickými obdobími a typickými onemocněními daného věku • posoudit rizikové faktory v dětském věku a dospívání – orientuje se v problematice etiologie, prevence a léčby nemocí dětského věku • vysvětlí příznaky a příčiny stavů ohrožujících zdraví a život děti i dospělých a navrhne preventivní opatření vzniku chronických neinfekčních chorob
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu získá posluchač základní představu o složení a funkci lidského těla jako celku i jeho jednotlivých systémů, bude schopen porozumět vybraným patologickým procesům infekční i neinfekční povahy, pochopí smysl preventivních opatření a řadu z nich bude umět realizovat. Zvládne základy poskytování laické první pomoci.
Osnova
  • 01. týden: Základní terminologie a vymezení oboru. Pojmy zdraví a nemoc, prevence, profylaxe, ochrana a podpora zdraví. Faktory působící pozitivně a negativně na zdravotní stav člověka. Dítě a prostředí. Dědičnost, životní podmínky, úloha faktorů prostředí. 02. týden: Příznaky poruch zdraví dítěte školního věku. Základní pojmy z infektologie. Epidemiologický řetězec. Typy původců a způsoby přenosu infekčních onemocnění. Choroby přenosné vzduchem, vodou a potravinami. 03. týden: Choroby přenosné krví, pohlavním stykem. Parazitární onemocnění působená prvoky, červy, členovci. Imunologické minimum. Obranyschopnost, její typy, funkce, poruchy. Očkování a podávání protilátek, očkovací kalendář. Léčba lege artis, antibiotika a chemoterapeutika. 04. týden: Toxikologické minimum. Lék/jed, základní pojmy, ochrana zdraví. Biohazard, bioterorismus. Neinfekční choroby hromadného výskytu. Systém rizikových faktorů. 05. týden: Kardiovaskulární onemocnění. Výskyt v populaci, etiologie, rizikové a ochranné faktory. Léčba a prevence. Nejvýznamnější zástupci kardiovaskulárních chorob. Nádorová onemocnění. Výskyt v populaci, etiologie, rizikové a ochranné faktory. Léčba a prevence. Nejvýznamnější zástupci nádorových onemocnění. 06. týden: Diabetes mellitus. Výskyt v populaci, etiologie, typ I a II, rizikové a ochranné faktory. Léčba a prevence. Alergie a škola. Výskyt v populaci, etiologie. Léčba a prevence. Nejvýznamnější projevy alergií. 07. týden: Charakteristika prostředí ve škole. Únava, přetěžování, režim dne. Podmínky školní práce. Epilepsie. Neurózy v dětském věku. Dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce. 08. týden: Energetická a biologická hodnoty stravy. Základní skladebné součásti stravy. Pitný režim. Etická a mikrobiologická hlediska školního stravování. Dětské úrazy. Riziková období dětského věku, prevence úrazů. Dítě jako chodec, dítě jako cyklista a spolujezdec. Povinná výbava jízdního kola, používání přílby. 09. týden: Kardiopulmocerebrální resuscitace. Diagnostika základních životních funkcí. Nepřímá srdeční masáţ, umělé dýchání, cizí těleso v dýchacích cestách. Rozdíly v dětském a dospělém věku. Rizika pro zachránce. Velké krvácení. Typy krvácení, diagnostika. Postupy stavění krvácení. 10. týden: Šok. Etiologie, typy, stádia, diagnostika. Protišoková opatření-pravidla a výjimky. Popáleniny a omrzliny. Etiologie, dělení, první pomoc. Devítkové pravidlo. 11. týden: První pomoc při akutních alergických stavech. Úpal, úžeh. První pomoc při akutních horečnatých stavech. Poleptání, poranění oka. 12. týden: Poranění pohybového aparátu. Podvrtnutí, vyvrtnutí, zlomeniny. Způsoby imobilizace a dalšího ošetření. Lékárnička. Její vybavení a význam jednotlivých součástí.
Literatura
  • SKUTILOVÁ, Vladana. "Somatologie nejen pro speciální pedagogy". Vydání první. 95 stran. ISBN 9788074354267. info
  • CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Somatologie : anatomie a fyziologie člověka : 630 testových otázek a odpovědí. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2012. 156 s. ISBN 9788071822943. info
  • KOPECKÝ, Miroslav. Somatologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 313 s. ISBN 9788024422718. info
  • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Somatologie. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 258 s. ISBN 9781234567897. info
  • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4216-2. info
  • KACHLÍK, Petr, Tomáš MRÁČEK a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Praktická cvičení ze somatologie : pro studující pedagogické fakulty. Edited by Marie Havelková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 111 s. ISBN 8021042168. info
  • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Somatologie I. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 135 s. ISBN 8086432300. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
písemný závěrečný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5807