FC5808 Základy společenského chování

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Barbora Javorová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5808/Kombi01: So 6. 3. 18:00–19:50 učebna 60, So 20. 3. 16:00–17:50 učebna 60, B. Javorová
FC5808/Prez01: Po 15:00–15:50 laboratoř 84, B. Javorová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: V rámci tohoto předmětu je studentům předložen ucelený přehled základů společenského chování. Studium tohoto předmětu umožní studentům orientovat se v zásadách společenském styku, vnímat odlišnosti různých kultur a získat tak rozhled a sebevědomí pro profesní i soukromý život. Cíle: Na konci tohoto kurzu bude student schopen:  definovat základní společenské situace  charakterizovat základní principy společenského chování  orientovat se v názvosloví a zkratkách používaných ve společenském styku  orientovat se v pravidlech oblékání.  aplikovat získané znalosti na různých typech akcí v pracovním i soukromém prostředí
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu se bude student umět správně zachovat při všech základních společenských situacích, bude umět charakterizovat základní principy společenského protokolu. Student bude umět správně komunikovat - ústně i telefonicky. Student se bude správně orientovat v názvosloví a zkratkách používaných ve společenském styku. Na konci tohoto kurzu bude posluchač schopen aplikovat získané znalosti na různých typech akcí v pracovním i soukromém prostředí.
Osnova
  • Sylabus: 1. Historie etikety. Dvůr Ludvíka IV. Demokratizace etikety. 2. Postavení ženy ve společenském chování. Americká etiketa. Kategorie významnosti. 3. Základní pravidla při představování a zdravení. 4. Mobilní, cestovní a turistická etiketa. 5. Dress code. Pojmy, zásady. 6. Pozvánky. Kulturní akce. 7. Typy společenských akcí. Typy občerstvení. 8. Etiketa u stolu. 9. Small talk. Přijímací pohovor. 10. Firemní etiketa. 11. Mimoverbální komunikace. 12. Pravidla asertivity. 13. Zvyklosti ve světě.
Literatura
  • ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Photo by Filip Habart. 2. rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 268 s. ISBN 9788020419545. info
Výukové metody
přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Ústní skupinový pohovor na vylosované téma – např. promoce, přijímací pohovor, organizace recepce, atd…
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5808