FC5809 Čínské reálie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5809/Kombi01: So 16. 3. 8:00–9:50 učebna 7, So 30. 3. 18:00–19:50 učebna 7, J. Šibor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
K hlavním cílům předmětu bude patřit: - seznámení s důležitými databázemi, centry a institucemi ke studiu dané problematiky (CERNET, Konfuciova akademie FF UP Olomouc, Česko - čínská společnost Praha a její časopis Fénix atd.) - být informačním zdrojem pro autory bakalářských, diplomových a disertačních prací zaměřených na edukaci v daném regionu - prohloubit znalosti o kultuře, společnosti a jazyku, ekonomice, morální filozofii, úctě ke vzdělanosti a dalších aspektech daného regionu.
Výstupy z učení
K hlavním cílům předmětu bude patřit: seznámení s důležitými databázemi, centry a institucemi ke studiu dané problematiky (CERNET, Konfuciova akademie FF UP Olomouc, Česko - čínská společnost Praha a její časopis Fénix atd.); být informačním zdrojem pro autory bakalářských, diplomových a disertačních prací zaměřených na edukaci v daném regionu; prohloubit znalosti o kultuře, společnosti a jazyku, ekonomice, morální filozofii, úctě ke vzdělanosti a dalších aspektech daného regionu.
Osnova
 • - Výuka bude probíhat zábavnou formou, co možná nejpestřeji a s využitím metody „škola hrou,“ při níž mohou studující zvládnout řadu důležitých informací - studium rozdělené do 10 témat bude přiměřené účastníkům, při možnosti lehce si zapamatovat mnoho nových a důležitých informací - výuka bude doplněna filmy o čínské kultuře, památkách, významných pedagogických osobnostech (např. o Konfuciovi), dále také o videozáběry pořizované školní kamerou z cestování po Číně, z pedagogických aktivit, oslav čínských svátků apod. - průřezové představení rozličných žánrů čínské hudby - podle možnosti bude zařazena také konkrétní ukázka čínské gastronomie - připravují se besedy s odborníky na ekonomiku Číny, čínské společenské vědy, odborníkem na zdravotní čínská cvičení apod. a pro zájemce také krátká cesta do Číny v rámci připravovaného projektu mobilit.
Literatura
  povinná literatura
 • OURODA, Karel. Čínské reálie. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 83 s. ISBN 978-80-210-6468-3. info
 • OURODA, Karel. ČÍNSKÉ REÁLIE. Sborník z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 116 s. ISBN 978-80-210-6469-0. info
  doporučená literatura
 • MALINA,J. Čína z antropologické perspektivy.Brno: Nadace Universitas, 2005.
 • CHENG, A. Dějiny čínského myšlení (2006).
  neurčeno
 • Kleine Weltgeschichte der Philosophie (Orig.) : Malé dějiny filozofie [Störig, 1992] : Malé dějiny filozofie [Störig, 1993] : Malé dějiny filozofie [Störig, 2000]. info
 • Atlas of China. Beijing: Sinomaps Press, 2009.
 • Minzu University of China (Ústřední univerzita národnostních menšin, http://eng.muc.edu.cn)
 • GUA Qijia. A History of Chinese Educational Thought.. Beijing: Foreign Language Press, 2009.
 • INTRODUCE CHINA IN ENGLISH. Charming Cities. Beijing : STDPH, 2009.
 • ŠVARNÝ,O. Úvod do hovorové čínštiny (1967).
 • XU Xiao-zhou – XUE Shan. Prof. Wang Cheng-xu´s Theory and Practice in Comparative Education. Comparative Education Review. 2010, 9. Vol. 32.
 • CIMICKÝ ,J. Nefritový drak. Praha: Baronet, 2000.
 • GU Ming-yuan, An Academic Model with Erudition and Diligence – Celebrating the 100th Birthday of Mr. WANG Cheng-xu. Comparative Education Review. 2010, 9. Vol. 32.
 • POSPÍŠILOVÁ, Soňa. Čínské znaky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 187 s. ISBN 9788025122600. info
 • SEREGHYOVÁ, Jana. Vybrané institucionální a strukturální aspekty otevírání čínské ekonomiky. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2003. 72 s. ISBN 80-86419-44-4. info
 • CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Praha: M. Cipro, 2002. 633 s. ISBN 8023880047. info
 • FAIRBANK, John F. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 9788074220074. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1998. 636 s. ISBN 8023822144. info
 • BÖTTGER, Walter. Kultur im alten China. 2. Aufl. Leipzig: Urania-Verlag, 1979. 248 s., [3. info
Výukové metody
Přednáška, beseda se zahraničním expertem, návštěva kulturní akce, exkurze na veletrh apod.
Metody hodnocení
- Zápočet - vítány budou studijní příspěvky účastníků (výklad o vlastní cestě do Číny, ukázky čínských sportovních umění, ukázka čínské gastronomie…), za které bude možno získat zápočet v předstihu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FC5809