FC6809 Školská politika, školský systém a legislativa

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (zástupce)
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC6809/Kombi01: So 25. 2. 12:00–13:50 učebna 10, So 4. 3. 11:00–12:50 učebna 10, So 11. 3. 10:00–11:50 učebna 10, So 18. 3. 8:00–9:50 učebna 10, A. Bayerová, P. Novák
FC6809/PrezPred01: St 18:00–18:50 laboratoř 84, A. Bayerová, P. Novák
FC6809/PrezSem01: St 19:00–19:50 laboratoř 84, A. Bayerová, P. Novák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky školského managementu je seznámit studenty s pojetím a Obsahem předmětu školského managementu, hlavními současnými směry a koncepcemi, stejně jako s ekonomickými možnostmi a nástroji v oblasti školství , se základními pojmy školského managementu, osvojit si základy právního vědomí a jednání na základě znalostí školské i občanské pracovněprávní problematiky, aby se mohli stát aktivními členy společenského systému řízení, podílet se na řízení svého pracoviště, vytvářet jeho profil a pověst. Budoucí učitelé jsou vedeni k aktivní účasti na řízení školství a k tomu, aby byli schopni se podílet na usměrňování a vytváření školské politiky. Učí se chápat základní systémy řízení, efektivní metody řízení školství, výchovy a vzdělávání.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním pojmům studované disciplíny a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu
Osnova
 • Vzdělávací politika a makrořízení výchovy a vzdělávání. Funkce, etapy a činnosti řízení výchovně vzdělávacích institucí. Osobnost vedoucího pracovníka. Psychologické aspekty řízení školy. Vzdělávací standardy jako nástroj řízení pedagogického procesu. Základní právní normy řízení výchovy a vzdělávání v ČR (zákony, vyhlášky). Marketing a škola. Vnější prostředí školy. Struktura vzdělávací soustavy v ČR. Vnitřní prostředí školy. Klima školy. Kultura školy. Evaluace školy. Školství a školská politika v EU.
Literatura
  povinná literatura
 • OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 121 s. ISBN 8024413590. info
 • EGER, Ludvík. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 224 s. ISBN 8072385836. info
 • EGER, Ludvík. Personální řízení : (se zaměřením na školství). Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. 68 s. ISBN 8070837993. info
 • EGER, Ludvík. Strategie rozvoje školy. 1. vyd. Plzeň: Cechtuma, 2002. 111 s. ISBN 80-903225-6-5. info
 • EGEROVÁ, Dana. Image školy. Edited by Ludvík Eger. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 22 s. ISBN 8070834404. info
 • EGER, Ludvík. Efektivní školský management. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 224 s. ISBN 80-7082-430-1. info
 • OBST, Otto. Základy školského managementu pro učitele. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 109 s. ISBN 8070679417. info
 • OBST, Otto. Úvod do teorie řízení výchovy a vzdělávání ve školství pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 84 s. ISBN 8070674709. info
  doporučená literatura
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 8073571765. info
 • Kultura školy. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 31 s. ISBN 8070834412. info
 • Školský management I : mezinárodní sborník. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. 1. vyd. V Chebu: Západočeská univerzita, 1999. 106 s. ISBN 8070825871. info
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. info
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test s 20 otázkami, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět 100 - 60 % otázek správně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC6809