FC8003 Neudržitelný rozvoj lidstva 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC8003/Kombi01: So 24. 10. 8:00–9:50 učebna 3, So 5. 12. 8:00–9:50 učebna 3, T. Miléř
FC8003/Prez01: Út 18:00–18:50 laboratoř 86, T. Miléř
Předpoklady
Zájem o globální environmentální problémy; kritické myšlení a schopnost uvažovat v širších souvislostech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 55/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty s konceptem (ne)udržitelného rozvoje lidstva a jeho alternativami v environmentálních, energetických, ekonomických a etických souvislostech. Student si má osvojit vědomosti o globálních problémech na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na vědecký přístup k poznávání komplexního systému světa, práci s kvalitními zdroji informací a rozvoj kritického myšlení. V skupinové diskuzi je rozvíjena schopnost vyjadřovat vlastní názory a postoje.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Poznatky o vlivu lidstva na zemský systém a rizicích tohoto působení.
- Příčiny a vzájemné vztahy globálních problémů
- Diskutovat o (ne)udržitelném rozvoji lidstva v širších souvislostech
Osnova
 • 1. Člověk a životní prostředí, vznik a směřování environmentálního hnutí
 • 2. Koncepce UR a mezinárodní vyjednávání (Zpráva Římského klubu, Zpráva Brundtlandové, Summit Země Rio 1992, Agenda 21, Deklarace tisíciletí)
 • 3. Meadowsovo pojetí UR, Lovelockovo pojetí udržitelného ústupu, udržitelný život
 • 4. Planetární hranice, globální environmentální rizika, antropocén
 • 5. Globální změna klimatu, geoinženýrství, biouhel
 • 6. Globalizace, mezinárodní obchod a zodpovědnost firem za environmentální rizika
 • 7. Tragédie obecní pastviny
 • 8. Indikátory zátěže životního prostředí, ekologická stopa
 • 9. Odpojení (decoupling) zátěže životního prostředí a růstu ekonomiky
 • 10. Resilience (vymezení pojmu, mechanismy, resilience vs. efektivita, resilience měst)
 • 11. Hnutí Transition Towns (permakultura, komunitní projekty, potravinově, energeticky a finančně resilientní komunity)
 • 12. Vzdělávací aktivita Pyramida udržitelnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8. info
 • LOVELOCK, James. Gaia vrací úder : proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Translated by Jindra Havlíčková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 196 s. ISBN 9788020016874. info
 • NÁTR, Lubomír. Rozvoj trvale neudržitelný. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 102 s. ISBN 8024609878. info
 • MOLDAN, Bedřich. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie, hrozba i naděje. 2. vyd. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 141 s. ISBN 8024607697. info
 • MEADOWSOVÁ, Donella H. Meze růstu : interní materiál zpracovaný pro potřebu státního úkolu ekonomického výzkumu : The limits to growth (Souběž.). [s.l.]: Institut československého komitétu pro vědecké řízení, 1973. 169 s. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
V závěrečné diskusi ve skupině student prokáže, že se v dané problematice dobře orientuje.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC8003