FC8004 Neudržitelný rozvoj lidstva 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC8004/Kombi01: Pá 10. 3. 13:00–14:50 učebna 5, Pá 24. 3. 13:00–14:50 učebna 5, T. Miléř
FC8004/Prez01: Út 17:00–17:50 učebna 5, T. Miléř
Předpoklady
Zájem o globální environmentální problémy; kritické myšlení a schopnost uvažovat v širších souvislostech. Předmět NUR2 volně navazuje na NUR1, ale mohou si jej zapsat i studeni, kteří NUR1 neabsolvovali.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 46/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty s konceptem (ne)udržitelného rozvoje lidstva a jeho alternativami v environmentálních, energetických, ekonomických a etických souvislostech. Student si má osvojit vědomosti o globálních problémech na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na vědecký přístup k poznávání komplexního systému světa, práci s kvalitními zdroji informací a rozvoj kritického myšlení. V skupinové diskuzi je rozvíjena schopnost vyjadřovat vlastní názory a postoje.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Poznatky o vlivu lidstva na zemský systém a rizicích tohoto působení.
- Příčiny a vzájemné vztahy globálních problémů
- Diskutovat o (ne)udržitelném rozvoji lidstva v širších souvislostech
Osnova
 • 1. Svět jako adaptivní komplexní systém
 • 2. Perspektivy budoucnosti lidstva
 • 3. Kolapsy komplexních společností (různorodé příčiny kolapsů, katabolický kolaps)
 • 4. Využívání energie společností (energetické zdroje, koncept „ropného zlomu“), energetická návratnost
 • 5. Koncept „přiměřených technologií” (E. F. Schumacher)
 • 6. Neudržitelnost hospodářského růstu, (vztah energie a ekonomiky, co jsou peníze, měnový systém)
 • 7. Věda a společnost v kontextu UR (vědecké revoluce, občanská angažovanost vědců, objektivita vědy a médií)
 • 8. Omezenost vnímání světa (kognitivní zkreslení)
 • 9. Klasifikace environmentálních rizik
 • 10. Adaptace na lokální úrovni, meze adaptace, zranitelnost, odolnost
 • 11. Existenciální riziko (riziko vyhynutí lidstva)
 • 12. Bartlettovy zákony udržitelnosti
Literatura
  povinná literatura
 • AČ, Alexander, Tomáš MILÉŘ a Boris RYCHNOVSKÝ. Vybrané kapitoly z ekologie a environmentální vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6434-8. info
  doporučená literatura
 • TAINTER, Joseph A. Kolapsy složitých společností. Translated by Stanislav Pavlíček. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2009. 319 s. ISBN 9788073632489. info
 • CÍLEK, Václav. Nejistý plamen:průvodce ropným světem. Praha: Dokořán, 2007. 192 s. ISBN 978-80-7363-122-2. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Závěrečný online test. V závěrečné diskusi ve skupině student prokáže, že se v dané problematice dobře orientuje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC8004