FC8006 Edugames a YouTube eduklipy

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/2. 4 hodiny. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC8006/Kombi01: So 18. 2. 15:00–15:50 laboratoř 84, So 25. 3. 13:00–15:50 učebna 3, J. Válek
FC8006/Prez01: Čt 15:00–16:50 laboratoř 84, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dovedností ve využívání her nebo tvorbě programů a nebo eduklipů v humanitních či přírodních vědách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- aplikovat výukové prostředky podle požadavků výuky
- vytvořit výukové programy, videa a opory
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
  • Současné trendy ve vzdělávání neinstitucionální formou
  • Problematika Edugames a GBL (Game Based Learning)
  • Problematika YouTube eduklipů
Literatura
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, blended learning, přednáška, domácí úkoly.
Metody hodnocení
V předmětu studenti tvůrčím způsobem zpracují jednoduché edukační hry nebo videoklipy s různým tematickým zaměřením pro různé typy škol, včetně metodických textů.
- Vytvoření a prezentace YouTube klipů z daného oboru studenta (propagační, vzdělávací, demonstrační, ...)
- Prezentace a aktivní práce s hrou/hrami (deskové, počítačové, zážitkové, ...) na 60 minut (s popisem edukačního dopadu na hráče; popis cílové skupiny hráčů; jaké vědomosti, dovednosti a návyky má hra rozvíjet; časová náročnost hry; ...)
Docházka minimálně 50 % s daným rozvrhem účasti na výuce. Vyžaduje se zároveň aktivní účast na výuce.
Výuka může probíhat bezkontaktně.
Student v uzlových bodech semestru prezentuje svůj dosavadní postup práce na úkolech.
Informace učitele
http://www.wikihow.com/Make-an-Educational-Video
How to Make an Educational Video (with Pictures) - wikiHow - http://www.wikihow.com/Make-an-Educational-Video
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC8006