FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ0005/01: každou lichou středu 17:00–18:50 učebna 56, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl zdokonalit a rozvíjet jazykovou kompetenci ve francouzštině na základě francouzských písní, básní a říkadel. Je zaměřen na nácvik a korekci správné výslovnosti, morfologických struktur a na rozšiřování slovní zásoby studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - korigovat svoji výslovnost - správně vyslovovat - korigovat výslovnost svých budoucích žáků - správně užívat vybrané morfologické struktury - správně užívat vybrané syntaktické struktury
Osnova
  • - Nácvik francouzských písní - Poslech úryvků francouzských písní, filmů, dokumentů – analýza výslovnosti - Četba francouzských textů - analýza výslovnosti a pravopisu - Recitace básní
Literatura
    doporučená literatura
  • Chantons : francouzština : písničky pro děti. Edited by Wolfgang Froese. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 1 zvuková.
  • Bolduc M. Soixante-douze chansons populaires. Edited by Philippe Laframboise. Montréal (Québec): VLB éditeur, 1992. 218 s. ISBN 2890054675.
  • BRASSENS, Georges. Poemes & chansons. Paris: Éditions du Seuil, 1993. 403 s. ISBN 2020129280. info
  • VIAN, Boris. Textes et chansons. Edited by Noël Arnaud. Paris: René Julliard, 1966. 191 s. ISBN 2264009527. info
Výukové metody
Poslech, četba, recitace, zpívání
Metody hodnocení
Ústní zápočet - četba textu, recitace básně.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ0005