FJ3005 Didaktická konference - francouzština

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3005/01: Čt 11. 3. 16:00–17:50 učebna 55, Čt 25. 3. 16:00–17:50 učebna 55, Čt 8. 4. 16:00–17:50 učebna 55, H. Kyloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je evaluace poznatků a dovedností získaných během studia v magisterském studiu. Studenti ve francouzském jazyce prezentují různými formami (přednáška, prezentace, aktivní zapojení účastníků apod.) výsledky svého bádání zaměřeného komplexně, tj. nejen na didaktiku, ale i na lingvistiku a literaturu a jejich aplikaci do výuky. Témata svých vystoupení studenti volí na základě níže uvedeného sylabu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti dokáží: sestavit osnovu prezentace na odborné téma, vytvořit elektronickou podporu prezentace, přednést prezentaci před publikem, reagovat na dotazy z publika.
Osnova
  • Sylabus konference: 1. Grammaire. 2. Lexique. 3. Phonétique. 4. Orthographe. 5. Littérature générale. 6. Littérature pour la jeunesse. 7. Didactique du français langue étrangère.
Literatura
    doporučená literatura
  • MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy a příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 136 s. ISBN 9788024722788. info
  • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
  • MAGERA, Ivo. Prezentace v programu PowerPoint. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. 88 s. ISBN 8025107469. info
  • CALI, Chantal, Mireille CHEVAL a Antoinette ZABARDI. La conférence internationale et ses variantes. Paris: Hacherre, 1995. 127 s. ISBN 2011549973. info
Výukové metody
Konference.
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium. Do hodnocení předmětu se započítává jak zpracované téma, tak prezentační a komunikační dovednosti studenta (vystupování, navazování kontaktu s posluchači, práce s hlasem apod.).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ3005