FJ3016 Jazykový seminář - francouzština 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3016/01: Čt 14:00–15:50 učebna 51, V. Bakešová
Předpoklady
FJ3015 Jazykový seminář - francouzština 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalení jazykové kompetence, prohloubení dosavadních znalostí francouzské gramatiky a podstatné rozšíření slovní zásoby. Gramatické a lexikální struktury v dokumentech jsou analyzovány a uvedeny do souvislostí s dalšími gramatickými jevy. Kurz předpokládá počáteční úroveň receptivních i produktivních komunikativních dovedností C1.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově; přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
 • Vybrané texty a dokumenty.
Literatura
  povinná literatura
 • GIRARDET, Jacky a Jacques PÉCHEUR. Campus : [méthode de français]. Paris: CLE International, 2006. 191 s. ISBN 209033309X. info
 • COURTILLON, Janine a Christine GUYOT-CLÉMENT. Campus : [méthode de français]. Paris: CLE International, 2005. 2 zvukové. ISBN 9782090328240. info
  doporučená literatura
 • LEROY-MIQUEL, Claire. Communication progressive du français : avec 320 exercices. 2e éd. [Paris]: CLE International, 2013. 143 s. ISBN 9782090381320. info
 • GRÉGOIRE, Maïa, Elisabeth FRANCO, Alina KOSTUCKI a Odile THIÉVENAZ. Grammaire progressive du français. avec 680 exercices. 3e édition. Paris: CLE International, 2013. 279 stran. ISBN 9782090381245. info
 • LESCURE, Richard. Dalf C1/C2 : 250 activités. Paris: CLE International, 2007. 287 s. ISBN 9782090352320. info
 • BLOOMFIELD, Anatole a Emmanuelle DAILL. DELF B2 : 200 activités : [nouveau diplôme]. [Paris]: CLE International, 2006. 157 s. ISBN 9782090352313. info
 • GUELPA, Patrick. Introduction à l'analyse linguistique : rappels de cours et exercices corrigés. Paris: Armand Colin, 1997. 268 s. ISBN 2200016026. info
Výukové metody
Seminář, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Výuka probíhá online na MS Teams, je vhodné mít zapnutou kameru pro lepší vzájemnou komunikaci. Každý student přednese 1 aktuální téma a připraví aktivity pro ostatní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ3016