FJ3018 Jazykový seminář - francouzština 4

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3015 Jazykový seminář 1 && FJ3016 Jazykový seminář 2 && FJ3017 Jazykový seminář 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Jazykový seminář 3 se stejným cílem: prohloubení a procvičení získaných vědomostí a dovedností v praktických jazykových cvičeních a aplikace poznatků z lingvistických disciplín (lexikální a gramatické struktury) - příprava na diplomovou a závěrečnou (klauzurní) práci. Předpokládaná výstupní úroveň kurzu v receptivních i produktivních komunikativních dovednostech je C2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově, přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově, přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
  • 1. Souhrnná jazyková cvičení. 2. Překladová cvičení (pojmenování skutečnosti, celkový smysl výpovědi, odlišné jazykové ztvárnění téže skutečnosti). 3. Překlady souvislých textů. Práce s časopiseckými texty (časopisy Le Point, L’Express, …). 4. Zpracování aktuálních informací z denního tisku prostřednictvím Internetu.
Literatura
  • http://www.lepoint.fr/sommaire.html
  • HAMON, A. Analyse grammaticale et logique. 1. vyd. Paris : Hachette Livre, 1999. 219 s. ISBN 2-01-167670-3.
  • CAUSA, Mariella a Bruno MÈGRE. Production écrite: niveaux C1-C2 du cadre européen commun de référence. [Nachdr.]. Paris: Didier, 2008. ISBN 9782278060887.
  • http://www.liberation.fr/index.php
  • CARLO, C. Civilisation progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2003. 159 s. ISBN 209-033989-6.
  • http://www.lemonde.fr/
  • CHOVELON, B. Expression et style. 1. vyd. Grenoble : PUG, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3.
  • http://www.lexpress.fr/info/
  • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style :français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: závěrečný písemný překlad v rozsahu 2 hodiny.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Pro úspěšné absolvování předmětu student napíše závěrečný překlad z francouzského do českého jazyka v rozsahu dvě hodiny. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.