FJ3021 Lexikologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–14:50 učebna 67
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ3021/01: Čt 15:00–15:50 učebna 67, J. Kadlec
Předpoklady
FJ3020 Lexikologie 1 || FJMP_LX1 Lexikologie 1 || FJMK_LX1 Lexikologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Lexikologie 2 je získání dalších znalostí z problematiky tvorby slovní zásoby, jejím vývoji, obohacování a změnách se zaměřením na tvorbu a význam slov (přednáška), které jsou procvičovány v seminářích.
Výstupy z učení
Na závěr tohoto kurzu by si studenti měli osvojit základní vědomosti o problematice současné slovní zásoby, jejích zdrojích, vývoji, obohacování a změnách z pohledu obecné lingvistiky a sociolingvistiky.
Osnova
  • 1. Paronyma. Homonyma. 2. Synonyma a perifráze. 3. Antonyma a antifráze. 4. Jazykové zvláštnosti současné frankofonie. 5. Jazykové roviny. Současné aspekty jazyka. Argot (historické formy argotu, verlan). 6. Etymologie slovních spojení.
Literatura
  • CLAS, A. Visages du français. Variétés lexicales de l'espace francophone. 1. vyd. Paris, London : John Libbey-Eurotext, 1990. 206 s. ISBN 0-86196-259-1.
  • DEPECKER, L. Les mots de la francophonie. 1. vyd. Paris : Editions Belin, 1990. 397 s. ISBN 2-7011-1305-9.
  • DEPECKER, L. Guide des mots francophones. 1. vyd. Paris : Editions Seuil, 1999. 188 s. ISBN 2-02-033999-4.
  • GOUDAILLIER, J.-P. Comment tu tchatches. 1. vyd. Paris : Maisonneuve et Larose, 1998. 263 s. ISBN 2-70.
  • WALTER,H. Le français dans tous les sens. 1. vyd. Paris : Robert Lafond, 1988. 384 s. ISBN 2-221-05254-4.
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Aktivní účast (min. 70 %), průběžné testy (průměrná min. úspěšnost 70 %), zkouška výsledkem testů Lexikologie 1 a Lexikologie 2.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ3021