GPm002 Galerijní praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Búciová (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magda Strouhalová (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s galerijní praxí formou animačního programu a s jeho přesahem na přímou pedagogickou činnost na základní/střední škole. Studenti se naučí prakticky zprostředkovat galerijní umění žákům. Vytvoří a následně zrealizují výukový animační program. Studenti vypracují projekt, který bude obsahovat scénář k animačnímu programu a v návaznosti na něj rozpracují 4 – 6 vyučovacích jednotek přímé pedagogické činnosti a vytvoří pracovní nebo tvořivé listy pro žáky. Dále se seznámí s tvorbou metodiky studentského projektu, pracovních listů, tvořivých listů a metodických listů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vypracovat scénáře animačního programu
- zrealizovat animační program
- rozpracovat 4 – 6 vyučovacích jednotek přímé pedagogické činnosti předmětu Výtvarná výchova
- navrhnout a vytvořit pracovní nebo tvořivé listy
Osnova
  • - animační programy – dělení programů, dělení dle věkových skupin, struktura animačního programu
  • - teoretický úvod do tvorby animačního programu
  • - metodika animačního programu
  • - metodika tvorby pracovních, tvořivých a metodických listů
  • - tvorba vyučovacích jednotek přímé pedagogické činnosti
  • - reflexe praxe
  • - prezentace projektů
Výukové metody
- různé formy skupinové diskuse
- aktivní práce pod vedením cvičného učitele
- individuální konzultace
Metody hodnocení
- aktivní účast v blokové výuce (100%)
- průběžné plnění úkolů a jejich odevzdání v dohodnutých termínech
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokové 2x za semestr/120 min
Praxi student vykonává v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/GPm002