GPm005 Zprostředkování architektury

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Olga Búciová (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
GPm005/01: Čt 18:00–19:50 učebna 14, O. Búciová
Předpoklady
GPm021 Úvod do dějin umění I.: Architektura
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s poznatky teoretiků a historiků architektury v procesu školní a muzejní edukace. Vedle analýzy vybraných edukačních projektů si studenti vyzkouší realizaci samostatně koncipovaného programu pro školy nebo veřejnost. Na proces tvorby naváže sebereflexe a zpětná vazba.
Výstupy z učení
Student využije teoretické architektonické poznatky v rámci galerijní edukace. Bude schopen bližší analýzy projektů. Bude připraven reflektovat vlastní projekt na základě praktické realizace.
Osnova
 • 1. - 3. Zprostředkovatelé architektury (přehled edukačních aktivit u nás i v zahraničí, politika vzdělávání, spolupráce se školami, příklady metodik) 4. - 6. Možnosti zprostředkování (pojetí architektury z hlediska psychologie, filosofie i dalších vědeckých odvětví, způsoby interpretace) 7. - 9. Architektura a umění (vzájemná souvztažnost v umělecké teorii, příklady konceptuálních přístupů současné umělecké tvorby a jejich přenos do výuky) 10. - 12. Proč je důležité znát historii (význam budování informačního zázemí a znalost kontextu)
Literatura
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Petr. Současná česká architektura a její témata. 1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 208 s. ISBN 978-80-7432-110-8.
 • STUCHLÍKOVÁ, Alice. Architektura zblízka. In: HORÁČEK, Martin, Hana MYSLIVEČKOVÁ a Petra ŠOBÁŇOVÁ, eds. Muzejní pedagogika dnes. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 104–123 a DVD. Edice Sborník. ISBN 978-80-244-1993-0.
 • PALASMAA, Juhani. Myslící ruka: existenciální a ztělesněná moudrost v architektuře. Zlín: ARCHA, 2012. 160 s. Edice Architektura, sv. 7. ISBN 978-80-87545-09-6.
 • STUCHLÍKOVÁ, Alice. Zprostředkování architektonického dědictví. In Veřejný diskurs výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010. s. 129-140. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 146. ISBN 978-80-210-5390-8. info
  neurčeno
 • SHEPHEARD, Paul. Co je architektura?: esej o krajinách, budovách a strojích. Zlín: ARCHA, 2011. 112 s. Edice a ARCHITEKTURA, sv. 4. ISBN 978-80-904514-6-9.
 • Clover, D. E. (2016). Adult Education, Museums and Art Galleries: Animating Social, Cultural and Institutional Change. Netherland: Sense Publishers.
 • PAVLÍČEK, Tomáš. Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého kraje: (vývoj, rozbor a výtvarně pedagogické využití). 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. 13
Výukové metody
analýzy, diskuze, projektové výstupy
Metody hodnocení
zápočet za odevzdané úkoly a aktivní účast ve výuce v interiéru i exteriéru (minimálně 80 %)
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět má k dispozici Interaktivní osnovu se studijními materiály vztahujícími se k jednotlivým okruhům semestrální výuky. Kromě průběžně zadávaných úkolů od vyučujícího je v průběhu semestru doporučena realizace animačního programu - ideálně ve spolupráci se školami nebo pro veřejnost v rámci akce Brno Art Week. Pro tyto programy jsou na katedře dostupné edukačně-herní pomůcky k případnému využití.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/GPm005