GPm006 Tvůrčí psaní a vědecká práce

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející), prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (zástupce)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
GPm006/01: Út 12:00–13:50 FF, Z. Fišer
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výběrový seminář zaměřený na rozvoj základních dovedností důležitých pro tvorbu odborných textů různých žánrů, zejména závěrečné práce, eseje, studie. Seminář je koncipován jako katalog metod a technik pro jednotlivé fáze psaní odborného textu, přičemž se zabývá jak tvůrčí, tak i technickou a organizační stránkou práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen adekvátní a erudované tvorby textu. Bude blíže seznámen s jednotlivými literárním útvary. Na základě vlastní tvorby textu bude lépe reflektovat a analyzovat vlastní text.
Osnova
 • Výběr cvičení a technik: hledání tématu, formulace zadání, formulace hypotézy, tvorba osnovy, plán práce a časová osa, přeformulování textu, krácení textu, metody oponentury a kritického hodnocení, metody kolektivní revize ad., práce s primární literaturou, sběr a zpracování materiálu (práce se sekundární literaturou), zásady citace v odborném textu, využití výtvarných technik pro odborné psaní.
Literatura
 • Werder, von Lutz: Lehrbuch des wiseschaftlichen Schreibens. Schibri-Verlag Berlin, Milow 1993.
 • FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 148-156. ISBN 80-7239-182-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. s. 144-147. ISBN 80-7239-182-8. info
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • FIŠERA, Ivan. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501444. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: autorský soubor textů a artefaktů vytvořených v rámci semináře, aktivní účast v kursu. Termín odevzdání: do konce semestru v tištěné, resp. elektronické podobě.
Informace učitele
Výuka probíhá blokově, 5x za semestr.
V PS 2014 výuka začíná ve vybraných datech ve středu 24. 9. 2014 od 17:30 hod. do 19:00 hod., a to následovně:
vždy v posluchárně K33 na Filozofické fakultě MU (budova K, ul. Veveří 26-28).
Výuka probíhá každý týden kromě 5. a 26. 11. 2014.
Na první lekci si studující přinesou promyšlený návrh tématu své odborné práce (magisterské nebo seminární).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/GPm006