GPm011 Slovesné aktivity v galerii

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 10:00–13:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dr. Fišer: Výběrový seminář zaměřený na rozvoj základních dovedností důležitých:;
1. pro práci galerijního pedagoga s návštěvníky galerie za využití tvůrčího psaní;
2. pro tvorbu odborných textů různých žánrů, zejména recenze, eseje, textu k výstavě, tiskové zprávy, výkladového textu o artefaktu, event. studie.
Seminář je koncipován jako katalog metod a technik pro jednotlivé fáze psaní o výtvarném díle, o umlěci, o výstavě, o uměleckém prožitku z díla a výstavy, o koncepci expozice a její propagaci, recepci, o odborné i mediílní reflexi expozice a umělce.
Výstupy z učení
Student bude schopen využít znalosti tvůrčího psaní v roli galerijního pedagoga. Znalosti bude aplikovat v odborných textech. Seznámí se jednotlivými technikami psaní.
Osnova
  • Výběr cvičení a technik: hledání tématu, přeformulování textu, krácení textu, metody oponentury a kritického hodnocení, metody kolektivní revize ad., využití výtvarných technik pro odborné a publicistické psaní.
Literatura
    neurčeno
  • Graeme, H. (2015). Creative writing and education. Channel View Publications Ltd.
  • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. s. 144-147. ISBN 80-7239-182-8. info
  • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Dr. Fišer: Požadavky k zápočtu: portfolio obsahující autorský soubor textů a artefaktů vytvořených v rámci semináře, aktivní účast v kursu. Termín odevzdání: do konce semestru v tištěné, resp. elektronické podobě.
Informace učitele
Výuka semináře GPm011 Slovesné aktivity v galerii probíhá blokově.
Výuka probíhá v PS 2020 on-line v prostředí MS Teams, v případě zrušení vládních a rektorátních nařízení v brněnských galeriích.
V PS 2020 následovně:
každou sudou středu 10:00–13:50 (14. 10., 11. 11., 25. 11. a 9. 12.), tj. 4x v semestru.
Stududentky pozve vyučující hromadným e-mailem s přístupovým kódem do skupiny videokonference - výuky v MS Teams.
Pro potřeby rychlého kontaktu tel. číslo na vyučujícího:
776841665.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/GPm011