GPm012 Autorský lektorský projekt 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. projekt. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Magda Strouhalová (cvičící)
Mgr. Dagmar Vránová (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
GPm012/01: Čt 16:00–17:50 učebna 18A, R. Horáček
Předpoklady
GPm008 Autor. lektor. projekt 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výcvik v odborném zpracování různých komunikativních projektů, tvorba koncepce, metodická příprava a uskutečnění vlastních projektů s příslušnou dokumentací Příprava i realizace individuálních nebo skupinových projektů. Výuka má formu individuální konzultované praxe Klíčová slova: Animace, lektorský projekt, autorský projekt
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat vlastní autorský projekt. Kromě teoretické formulace dokáže zpracovat odpovídající výtvarné řešení a celý projekt následně uskutečnit. Bude aplikovat teoretické poznatky v komplexní rovině.
Osnova
  • Individuální kontakt s výstavními institucemi Koncepce a zpracování projektu a dokumentace Vyhledávání různých cílových skupin
Literatura
  • Mofat, H. (1999). Museum and gallery education: a manual of good practise. Great Britain: Altamira press.
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 394 s. ISBN 978-80-244-3034-8. info
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 140 s. ISBN 978-80-244-3003-4. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Nové proudy ve výtvarné výchově. In Škola muzejní pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2007. s. 40-65, 25 s. Škola muzejní pedagogiky. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Dílna jako forma edukace v integrativní pedagogice (interaktivní CD). Brno, 2003. info
Výukové metody
individuální projekt
Metody hodnocení
Výstup semestru: Týmový nebo samostatný projekt s dokumentací a publikačním přesahem
Navazující předměty
Informace učitele
Babyrádová, H. Rituál, umění a výchova.Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno 2002, 309 s. Brabcová, A.: Brána muzea otevřená. OSF, Praha 2003 Falk, J. a Dierking, J., Learning from Museums: Visitor Exprience and the Making of Meaning. Nashville: AltaMira Press 2000. Horáček,R.:Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno, CERM 1998 Hooper-Greenhill, E., The Educational Role of the Museum. London: Routledge 1999. Kesner, L.: Muzeum umění v digitální době. Praha, Argo, NG v Praze 2000
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/GPm012