GPm013 Teorie umění a interpretace výtvarného díla

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 učebna 18A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je porozumět a vysvětlit základy teorie umění Znát základní osobnosti a metodologické koncepty
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat interpretační koncept daného uměleckého díla. Bude schopen práce s aktuální literaturou. Bude metodicky připraven na práci s konkrétní věkovou skupinou.
Osnova
  • Základní kapitoly teorie umění, umělecká kritika, interpetace výtvarného díla.
Literatura
  • Csikszentmihalyi, M. (1990). The art of seeing: An Interpretation of the Aesthetic Experience. Harper.
  • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
  • Vizuální teorie : současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmar. 2. rozš. vyd. Jinočany: H&H, 2005. 372 s. ISBN 8073190540. info
  • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Tomáš Pospiszyl - Věra Chase - Ruben Pe. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 80-238-1286-6. info
Výukové metody
teoretická příprava seminární diskuse
Metody hodnocení
seminář závěrečný esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/GPm013