GPm016 Základy provozu umění

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladimír Havlík
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
GPm016/01: Po 8:00–9:50 učebna 18A, R. Horáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoretické otázky provozu současného umění a aktuální umělecké dění Seznámení z důležitými institucemi Seznámení se zákldy zprostředkování umění
Výstupy z učení
Student bude schopen samostatně analyzovat provoz výstavní instituce. Bude schopen kritického úsudku vzhledem ke koncepci a realizaci výstav.
Osnova
  • První semestr je věnován teoretickým otázkám provozu současného umění a otázkám aktuálního uměleckého dění (provoz umění, umělecký trh, pojem moderny a postmoderny, interpretace, prezentace a zprostředkování umění, muzea umění a galerie, úloha státních i soukromých galerií, umění v reflexi sdělovacích prostředků, úloha mezinárodních přehlídek, ceny a ocenění, úloha uměleckých skupin v českém umění) Semestr je zakončen testem. BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2000 HLAVÁČEK, J.: Výpovědi umění. Ústí n.L., 1991 HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkovávání umění. Brno, CERM 1998
Literatura
  • Kaitavuoti, K. (2013). It's all Mediating: Outlining and Incorporating the Roles of Curating and Education in the Exhibition Context. Great Britain: Cambridge Scholars Publishing.
  • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6. info
  • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
  • HLAVÁČEK, Josef. Výpovědi umění. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 80-7047-042-9. info
Výukové metody
teoretická příprava návštěvy výstav
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/GPm016