HV054 Interpretační seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům konfrontovat různé postupy v procesu nácviku skladeb s ostatními studenty. Důležitým cílem je zprostředkování potřebného kontaktu s publikem již v rané fázi nácviku a v neposlední řadě rozvoj schopnosti studentů verbalizovat své postřehy z nonverbální oblasti, což může mít dopad i do nehudební sféry osobnosti.
Výstupy z učení
Student je schopen kriticky ohodnotit umělecký výkon jiného jedince.
Osnova
  • 1. – 5. Výběr skladeb, které budou předmětem zkoumání v rámci výuky 6. – 12. Interpretace skladeb před ostatními studenty, vyjádření názorů na interpretační ztvárnění jednotlivých kompozic
Literatura
  • HAYNES, Bruce. The end of early music: a period performer's history of music for the twenty-first century. Oxford: Oxford University, 2007. ISBN 978-0-19-518987-2.
  • PRUNER, Jaroslav. Klavír: historie, psychologie, diskografie. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-7225-025-6.
  • SÝKORA, Václav Jan. Dějiny klavírního umění od nejstarších dob až po současnost. Praha: Panton, 1973. 193 s.
  • HAVLÍK, Zdeněk. Interpret a dílo : poznámky k současné beethovenovské klavírní interpretaci. Edited by Jiří Vysloužil - Rudolf Pečman. 1973. 112 s. info
  • KUNDERA, Ludvík. Beethovenovy klavírní sonáty. I. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 55 s. : no. info
  • DOLMETSCH, Arnold. Interpretace hudby 17. a 18. století : The interpretation of the music of the 17. and 18. centuries (Orig.). Translated by Dana Šetková, Edited by Milan Munclinger. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 209 s. + [. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium. Interpretace studované literatury českých i světových tvůrců.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.