HV065 Keyboardy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s možnostmi hry na keyboard, podpořit kreativní práci pro aranžování písní v moderním populárním stylu pro potřebu učitele hudební výchovy na ZŠ a SŠ, rozvinout hráčské dovednosti na tento druh hudebního nástroje.
Výstupy z učení
Student na konci kurzu získá základy hry na keyboard.
Student bude umět ovládat základní funkce keyboardu zn. CASIO a YAMAHA a tyto nástroje prakticky vyžívat ve školní hudební výchově.
Student si osvojí kreativní způsoby aranžérské práce s moderní populární písní.
Osnova
  • Základní uživatelská obsluha keyboardu (Casio/Yamaha)
  • Využití standardních i nadstandardních funkcí (volba zvukového rejstříku a rytmického doprovodu, ladění nástroje, transpozice, funkce SPLIT a LAYER, dynamiky klávesnice, funkce MODE rytmického doprovodu, práce s pamětí nástroje apod.).
Literatura
  • http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/elearning/keyboardy/keyboardy.htm
  • manuály ke keyboardu Casio CTK 750, Yamaha PSR-295 ad.
  • SEDLÁČEK, Marek. Teoretické základy hry na keyboard. 2005. vyd. 2005. URL URL info
Výukové metody
Typ výuky: cvičení, domácí úkoly. Teoretická a praktická znalost základní obsluhy keyboardu.
Metody hodnocení
Kolokvium: student zahraje 3 moderně populární písně se stylově různým rytmickým doprovodem.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/elearning/keyboardy/keyboardy.htm
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.