HV067 Multimediální počítačové aplikace

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV067/01: Út 10:00–11:50 učebna 43, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je osvojení základních znalostí a dovedností pro práci s počítačem se zaměřením k hudebnímu softwaru s konkrétními aplikačními výstupy pro hudebně výchovnou praxi.
Výstupy z učení
Student si osvojí základy práce pro vytváření hudby na počítači.
Student získá pokročilejší orientaci v konkrétním hudebním softwaru Cubase, MuseScore, Sibelius z hlediska potřeb učitele hudební výchovy.
Student si osvojí kreativnější způsob aranžování hudby na počítači.
Osnova
 • 1. Základy práce s MIDI – komunikace keyboardu s počítačem
 • 2. Pokročilejší uživatelská obsluha počítače se zaměřením k práci s hudebním sekvencerem (Cubase)
 • 3. Základy práce s notačním programem (MuseScore, Sibelius)
 • 4. Nahrávání, editace a mastering jednoduché audio skladby
 • 5. Vlastní (individuální/týmová) kreativní tvorba v oblasti multimediální produkce
 • 6. Kreativní hudební aplikace pro tablety a mobily (operační systém Android)
Literatura
 • manuály k hudebnímu softwaru (Cubase, Sibelius)
 • CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1-295. ISSN 1803-1331. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na ZŠ a SŠ. In konference Teorie a praxe hudební výchovy II, Praha (pořadatel KHV PdF UK ve spolupráci s MŠMT). 2011. Web konference info
 • SEDLÁČEK, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5392-2. info
 • CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 6, č. 1, s. 1-288. ISSN 1803-1331. URL URL info
 • PETRŽELKA, Marek. Zvukové karty a práce s MIDI rozhraním. Brno, 1998. 46 s. + di. info
 • FORRÓ, Daniel. Svět MIDI. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 375 s. ISBN 8071694126. info
 • FORRÓ, Daniel. MIDI :komunikace v hudbě. V Praze: Grada, 1993. 267 s. ISBN 80-85623-56-0. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář Teoretická příprava, PC cvičení, diskuse, skupinové projekty.
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium - Vytvoření (individuálně nebo týmově)jednoduché MIDI/AUDIO kompozice prostřednictvím hudebního počítačového softwaru (Cubase apod.) nebo části partitury pomocí počítačové notosazby (Sibelius, MuseScore apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV067