HV2BP_IS Interpretační seminář

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen formulovat interpretační problémy hrané skladby, vytvořit systém postupů, vedoucích ke kvalitnějšímu ztvárnění kompozice.
Osnova
  • Technické problémy, agogika, dynamika, paměť, výraz.
Literatura
  • BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Translated by Vratislav Bělský. Brno: Paido, 2002. 390 s. ISBN 8073150255. info
  • DOLMETSCH, Arnold. Interpretace hudby 17. a 18. století : The interpretation of the music of the 17. and 18. centuries (Orig.). Translated by Dana Šetková, Edited by Milan Munclinger. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 209 s. + [. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
Diskuse v hodině, domácí úkoly, povinnost navštěvovat výuku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV2BP_IS