HV2BP_RDS2 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV2BP_RDS1 Řízení dětských sborů
Bezpečné ovládání hry na klavír (housle), intonace a zpěvu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - Taktovací schemata 2 - 12, agogické změny, slučování a dělení dob, diferencování pohyb pravé a levé ruky dirigenta, připrava a nastup, závěrečné gesto. - Temperované a čisté sborové ladění, artikulace vokálů a konsonantů. Typy sborových těles, koncertní postavení sboru , organizace zkoušek, dlouhodobý dramaturgický plán tělesa. -Zasady studia sborových partitur pro dětské, ženské, mužské, smíšené obsazení. - Sbory a capella, sbory s doprovodem. - Pojmy: Nástupy, závěry, dělení, lomení, nástupy na doby, které nemáme ve schématu, auftakty - předtaktí, dynamika.
Osnova
  • - Čeští sboroví skladatelé 20 století. Charakteristická díla, vokální a instrumentální tvorba pro děti. - Sborové ladění a intonace, artikulace konsonant a vokálů, tembrová vyrovnanost. Zpěvní artikulace: legáto, staccato, mezzostaccato, staccatissimo, portamento, glisando, lidový skluz, přiraz. Čeští sbormistři a dirigenti 20 století. Umělecký růst pevěckých spolků, mezinárodní uspěchy učitelskych těles a ostatních českých sborů. Falzet, přechodné tony, voixmixte, vibrato, tremolo, sotto voce. Sborové skladby s doprovodem. Taktovácí schemata složených taktů. Dirigentské osobnosti světové urovně, nejlepší profesionální a amatérské sbory. Literatura: J.Kolář : Sborový zpěv a řizení sboru" Praha 1998 Dejiny české hudební kultury" (1,2) Praha 1972, 1981. M.Buček : Sborový zpěv 2. MU Brno 1990 J.Vrchotová-Patová "Pěvecká připrava" a "Sborový zpěv" Praha 1986. - Repertoár: B. Smetana - Tři ženské sbory, L. Janáček - Ukvalské písně.
Literatura
  • ROB, Josef a Ivana ŠTÍBROVÁ. Sborový zpěv a řízení sboru. Edited by Jiří Kolář. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 143 s. ISBN 8071845574. info
  • ROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 182 s. ISBN 8071845566. info
  • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 2 [Buček, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 240 s. ISBN 80-210-0513-09. info
  • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 240 s. ISBN 8021005130. info
  • BUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 138 s. ISBN 8021002018. info
  • ŘÍHA, Josef. Sborový zpěv v hodinách hudební výchovy. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1979. 79 s. info
  • KOSTEČKA, Jan. Sborový zpěv a řízení sboru. 2, Výbor ze sborové tvorby. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972. 248 s. info
  • DOSTALÍK, Jaroslav. Dětský sborový zpěv jako svébytná estetická kvalita hudby. Edited by Zdeněk Blažek. 1968. 105 s. + [. info
  • LÝSEK, František. Dětský sborový zpěv. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 173 s. info
Výukové metody
praktické dirigování
Metody hodnocení
Student individuálně diriguje, hraje a zpívá. K udělení zkoušky je student povinnen splnit min. 70% docházku ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.