HV3BP_ES Etnomuzikologický seminář

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do etnomuzikologické problematiky, orientace v oblasti systematiky oboru a typologie lidové hudby. Na základě nabytých znalostí budou studenti schopni rozlišovat základní typy, druhy a žánry lidových písní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu, který je koncipován jako úvod do etnomuzikologické problematiky, bude student schopen orientovat se v oblasti systematiky oboru a typologie lidové hudby. Na základě nabytých znalostí bude rozlišovat základní typy, druhy a žánry lidových písní.
Osnova
 • Folklorní druhy a žánry, funkce písní. Regionální typy písní na území České republiky. Úvod do problematiky studia lidové instrumentální hudby. Základy organologie a nástrojová seskupení. Vývoj sběratelské tradice a historie folklorního hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Folklorní inspirace v oblasti artificiální hudby a jiných druzích umění. Práce s hudebně folklorními prameny, sbírkovým fondem z jednotlivých etnografických regionů České republiky. Poslechh nahrávek lidových písní a instrumentální hudby. Vyhledávání folklorních paralel v artificiální hudbě, literatuře a výtvarném umění.
Literatura
 • VONDRUŠKOVÁ, A. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000.
 • MARKl, J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon, 1987.
 • HORÁK, J. Naše lidová píseň. Praha: J. R. Vilímek, 1946.
 • UHLÍKOVÁ, L., PAVLICOVÁ, M. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997.
 • ROKYTA, J., STOLAŘÍK, I., ZENKL, L. Jak zpívat lidové písně. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1990.
 • LIDOVÁ KULTURA. NÁRODOPISNÁ ENCYKLOPEDIE ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Red. S. Brouček a R. Jeřábek. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
 • JANÁČEK, L. O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Red. J. Vysloužil. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.
 • JEŘÁBEK, R. Etnografická diferenciace. In: Slovník české hudební kultury. Red. J. Fukač, Vysloužil, J., Macek, P. Praha: Editio Supraphon, 1997.
 • KUČEROVÁ, J. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.-II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008.
Výukové metody
Seminář, teoretická příprava, diskuze, prezentace.
Metody hodnocení
Zápočet. Nutnost vypracování úkolu v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV3BP_ES