HV52 Pěvecký sbor PdF MU

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
BcA. Mgr. Markéta Ottová, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
Rozvrh
St 18:30–20:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o dívčí sbor o přibližně 30 členkách, který reprezentuje Pedagogickou fakultu a Katedru hudební výchovy na jimi pořádaných koncertech i na vlastních akcích. Pravidelné zkoušky probíhají 1x týdně ve středu od 18:30 do 21:00 hodin na PdF MU, Poříčí 31, v učebně č. 20.
Výstupy z učení
Prezentace na koncertech a jiných kulturních vystoupeních.
Osnova
  • Repertoár závisí na připravovaných vystoupeních a koncertech v daném období.
Literatura
  • VYDROVÁ, Jitka. Praktická cvičení k hlasové výchově pro pedagogy, 2014.
  • VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař, 2009.
  • TICHÁ, Alena. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací, 2004.
Výukové metody
Pravidelné zkoušky sboru: hlasová výchova, nácvik skladeb, veřejná vystoupení.
Metody hodnocení
Pravidelná docházka do zkoušek sboru, účast na koncertech.
Informace učitele
Podmínkou pro zápis předmětu je vstupní konkurz, na který je nutno si připravit minimálně 2 písně vlastního výběru. Domluva termínu individuální. Další informace o sboru na webových stránkách: https://sbor.ped.muni.cz/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV52