HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–10:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o vývojových obdobích hudební tvorby 20.stoletív teoretické a historické rovině rovině, která je doplňována posluchačskými zkušenostmi vedoucími k orientaci v základních a dílech jejich významných představitelů.
Osnova
  • 1. Základní vývojové linie hudby 20. stol. 2. Neoklasicismus a neofolklorismus. 3. 2. vídeňská škola. 4. Postwebernovské techniky. 5. Hudba timbrů a elektroakustická hudba. 6. Postmoderna. 7. Odrazy světového vývoje u nás. Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) HERZFELD, Friedrich. Musica Nova. Praha: Mladá fronta, 1966. 466s. KOLEKTIV. Čeští skladatelé současnosti. Praha: Panton, 1985. 325 s.
Literatura
  • Čeští skladatelé současnosti. Edited by Alena Martínková. Praha: Panton, 1985. info
  • HERZFELD, Friedrich. Musica nova. Praha: Mladá fronta, 1966. info
Výukové metody
Přednáška o hudbě 20. století.
Metody hodnocení
poslechový test - minimální úspěšnost 75%, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_DH4