HV7BP_HA1 Harmonie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7BP_HA1/01: St 10:00–11:50 učebna 43, P. Hala
Předpoklady
Cílem předmětu je získání základní schopnosti orientace v hudebních strukturách založených na principu funkční diatonické harmonie. Důležitý obor pro oblast vytváření doprovodu lidové písně, analýzy elementárních skladeb a interpretace skladeb instrumentálních i vokálních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy - diatonika, čtyřhlasá úprava trojzvuků, kvint-, sext- a kvartsextakordy, hlavní septakordy, nónový dominantní akord, diatonická modulace, melodické tóny, sekvence, charakteristické spoje v moll - a tyto pojmy prakticky aplikovat.
Osnova
  • Diatonika, čtyřhlasá úprava trojzvuků, kvint-, sext- a kvartsextakordy, hlavní septakordy, nónový dominantní akord, diatonická modulace, melodické tóny, sekvence, charakteristické spoje v moll.
Literatura
  • HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. Praha: SNKHLU, 1960. 382 s. ISBN -
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test. Vyžadována domácí příprava - vypracování cca 15 písemných příkladů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_HA1