HV7BP_HAN1 Hudební analýza 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Michal Košut, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV7BP_UHAN Úvod do hud. analýzy
Absolvování předmětu Úvod do hudební analýzy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické ověření teoretických znalostí z hudebních forem a z harmonie. Předmět koncipovaný jako seminář počítá s přípravou vlastních analýz studentů zadaných pedagogem a následnou rozpravou. Hudební text počítá s jednoduchými formami - především lidové písně a menší klavírní formy období klasicismu. Každý student si připraví 4 - 5 analýz drobných klavírních skladeb z období klasicismu.
Osnova
  • Sonátová forma, rondo, písňová forma, árie, předehra.
Literatura
  • vybraný notový materiál, partitury
  • KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 88 s. ISBN 8021034513. info
Výukové metody
Presentace domácí přípravy, písemný test.
Metody hodnocení
Zápočet. 4-5 analýzy, 80 procent docházka, písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.