HV7BP_HNN5 Hra na nástroj 5

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nácvik přednesové skladby menších rozměrů s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivých studentů. Improvizace doprovodu lidových a umělých písní.
Osnova
  • Nácvik přednesové skladby menších rozměrů s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivých studentů. Improvizace doprovodu nepřipravených lidových písní. Hra 20 písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů. Tři lidové písně transponované do všech tónin daného tónorodu.
Literatura
  • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1. info
  • CZUBERKA, Branko. Pianistické paralely : o vzájemných vztazích základních druhů klavírní hry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 89 s. ISBN 8021012994. info
  • FALTUS, Leoš. Řízená improvizace klavírního doprovodu lidových písní. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 96 s. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška. Přednesová skladba libovolného slohového období. Hra 20 lidových nebo umělých písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů a tří lidových písní transponovaných do všech tónin příslušného tónorodu. Požadovaná domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.