HV7BP_HV1 Hlasová výchova 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
Mgr. Marie Kábelová (cvičící)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základní teoretické výbavě budoucích hlasových profesionálů - učitelů pro zvládnutí vlastní kariery, poskytnout teoretická východiska pro navazující školení v metodice práce s hlasem dětí i dospělých.
Osnova
  • Dýchací orgány, mluvidla, hrtan a hlasivky Fonetika souhlásek a samohlásek Pěvecký postoj, pěvecký dech, dechová opora Hlasové rejstříky, hlasové opory Neutralizace vokálů, artrikulace Hlasový rozsah dětí a dospělých Hlasová nasazení Repertoár a hlediska jeho výběru Hlasové chyby, hlasová hygiena, mutace Funkce rozezpívání Česká vokální tvorba pro děti Hlasový výchova v dětském sboru, komorní zpěv a jeho význam pro hlasovou výchovu Havelková,K., Chládková,B.: Didaktika hudební výchovy I. s. 46-78. Brno MU 1994 ISBN 80-210-0865-2 Frostová, J., Vaniaková ,M.: Základy hlasové výchovy pro učitele I, Brno 2000 ISBN 80-210-231
Literatura
  • Havelková,K., Chládková,B.: Didaktika hudební výchovy I. s. 46-78. Brno MU 1994 ISBN 80-210-0865-2
  • FROSTOVÁ, Jana. Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese. In XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. foniatrický kongres. 2008. info
  • FROSTOVÁ, Jana. Negativní vlivy na hlas učitele. Rodina a škola. Praha: Portál, 2007, roč. 1., 1., s. 22-23. ISSN 0035-7766. info
  • VANIAKOVÁ, Mária a Jana FROSTOVÁ. Základy hlasové výchovy pro učitele I. st.základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 55 s. PdF MU 1. ISBN 80-210-1229-3. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení,
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška -
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.