HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Kábelová (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít systém dovedností a návyků v pěvecké technice a porozumět metodickým základům pro pedagogickou práci s hlasem dětí i dospělých.
Osnova
  • 1. Dechová cvičení 2. Upevňování žeberně – bráničního typu dýchání 3. Hlasová cvičení 4. Hlavový rejstřík 5. Artikulační cvičení 6. Měkké nasazení tónu 7. Vyrovnávání vokálů 8. Spojování konsonant a vokálů 9. Procvičování legata 10. Rozšiřování hlasového rozsahu 11. Technická hlasová cvičení na rozezpívání dětí
Literatura
  • RICHTER, Vladimír. Hlasová výchova - kultura slovního projevu. www.svp.muni.cz, 2006, 9 s. info
  • TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat : hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 148 s. ISBN 807178916X. info
Výukové metody
cvičení - zpěv repertoáru ve třídě - diskuse
Metody hodnocení
praktická zkouška - presentace repertoáru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.