HV7BP_HV5 Hlasová výchova 5

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Kábelová (cvičící)
MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít systém dovedností a návyků v pěvecké technice v pedagogické práci s hlasem dětí i dospělých v pěveckých sborech
Osnova
  • Vyrovnávání vokálů ve střední i vyšší hlasové poloze Spojování konsonant a vokálů Držené tóny ve střední poloze – crescendo a decrescendo Rozšiřování hlasového rozsahu Cvičení ke zvládnutí větších tónových vzdáleností (kvarty, kvinty. oktávy) Hlasová cvičení na rozezpívání v oktávovém rozsahu Nácvik staccata Aplikace nabytých dovedností na repertoáru, který odpovídá technické úrovni studenta – jednodušší árie, umělá píseň.
Literatura
  • TUGENDLIEB, František. Hlasová výchova zpěváků populární hudby. Translated by Karel Ulík. Praha: Hudební agentura Pepa, 2002. 54 s. ISBN 8023882929. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
praktická zkouška - příprava zkoušky sboru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.