HV7BP_ISA1 Intonace a sluchová analýza 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV7BP_ISA1/01: Po 16:00–16:50 učebna 43, E. Tomaštík
Předpoklady
Bezpečné ovládání hry na klavír (housle), zpěv a intonace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí těchto disciplín: - Tonální metoda pisňová, Intervalová (nápěvková) metoda - Zvládnutí opěrných písní a speciálních cvičení pro intonaci řady dur i moll. - Durová stupnice, aiolská, harmonická a melodická stupnice moll, stupnicové postupy. - Tonický durový i mollový kvintakord rozložený a rozšířený a jeho 6 melodických odměn. - Intonace základních intervalů. Kombinované postupy v dur i v moll. - Základní harmonické funkce v řadě dur i moll. Sextakord a kvartsexakord v dur i moll. - Zmenšený a zvětševý kvintakord. - Dominantní septakord a jeho obraty. - Rytmická cvičení - ve 2/4,3/4,4/4,3/8,6/8 taktech. Způsoby počítání (český a zahraniční) Požadavky ke zkoušce: Schopnost intonovat v durovém tónorodu, včetně durového akordu v základní formě a obratech. Praktické ovládnutí tonální metody písňové a intervalové metody, zpěv a hra písně. Sluchový diktát. Literatura: Jar.Kofroň "Učebnice intonace a rytmu". Daniel, L.: Tonální metoda písňová Daniel, L.: Intonační cvičení I.
Osnova
 • - Tonální metoda pisňová, Intervalová (nápěvková) metoda - Zvládnutí opěrných písní a speciálních cvičení pro intonaci řady dur i moll. - Durová stupnice, aiolská, harmonická a melodická stupnice moll, stupnicové postupy. - Tonický durový i mollový kvintakord rozložený a rozšířený a jeho 6 melodických obměn. - Intonace základních intervalů. Kombinované postupy v dur i v moll. - Základní harmonické funkce v řadě dur i moll. Sextakord a kvartsexakord v dur i moll. - Zmenšený a zvětševý kvintakord. - Dominantní septakord a jeho obraty. - Rytmická cvičení - ve 2/4,3/4,4/4,3/8,6/8 taktech. Způsoby počítání (český a zahraniční) Požadavky ke zkoušce: Schopnost intonovat v durovém tónorodu, včetně durového akordu v základní formě a obratech. Praktické ovládnutí tonální metody písňové a intervalové metody, zpěv a hra písně. Sluchový diktát. Literatura: Jar.Kofroň "Učebnice intonace a rytmu". Daniel, L.: Tonální metoda písňová Daniel, L.: Intonační cvičení I.
Literatura
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Supraphon, 1990. 204 s. ISBN 8070582464. info
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu [Kofroň, 1985]. 5., nezměněné vyd. Praha: Supraphon, 1985. 204 s. info
 • DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1979. info
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu [Kofroň, 1974]. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1974. 204 s. info
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1967. 204 s. info
 • LÝSEK, František. Vokální intonace : nápěvková metoda. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1967. 155 s. info
 • LÝSEK, František. Vokální intonace a rytmus : methoda nápěvkové intonace. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. 149 s. info
 • LÝSEK, František. Vokální intonace a rytmus. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 182 s. info
Výukové metody
Individuální přezkoušení hudebních dovedností u klavíru
Metody hodnocení
Zkouška. Praktický test, sluchový diktát, intonační a rytmická cvičení.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7BP_ISA1